Author Archives: milan

Pozvánka na jednání OZ dne 21.9.2019

Pozvánka na Úřední desce nebo zde.

Rybářské závody 21.9.2019

Pozvánka zde.

Pouť 2019

Plán pouťových oslav
Plakát na sobotní zábavu

Oznámení Státního pozemk. úřadu …

Oznámení SPÚ o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků včetně lhůty pro uplatnění námitek – dokumenty zveřejněny na Úřední desce.

Zápis č.4 ze schůze OZ 26. 6. 2019

Zápis zveřejněn na Úřední desce nebo zde.

Závěrečný účet za rok 2018

Účet zveřejněn zde.

Výkaz FIN komplet, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce nebo v sekci Závěrečný účet.

Pozvánka na jednání OZ dne 26.6.2019

Pozvánka na Úřední desce nebo zde.

Zpráva KÚ Jč kraje o přezkoumání hospodaření za rok 2018

Dokument zveřejněn na Úřední desce nebo přímo zde.

Rozpočtové opatření č.4/2019

Dokument k nahlédnutí zde.