Author Archives: milan

Závěrečný účet za rok 2018

Účet zveřejněn zde.

Výkaz FIN komplet, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce nebo v sekci Závěrečný účet.

Pozvánka na jednání OZ dne 26.6.2019

Pozvánka na Úřední desce nebo zde.

Zpráva KÚ Jč kraje o přezkoumání hospodaření za rok 2018

Dokument zveřejněn na Úřední desce nebo přímo zde.

Rozpočtové opatření č.4/2019

Dokument k nahlédnutí zde.

Veřejná vyhláška MŽP s opatřením obecné povahy k odchylnému postupu pro usmrcování kormorána velkého na území Jč kraje

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce.

Schválení závěrečného účtu DSO Pod Horou

Dokument k nahlédnutí zde.

Výsledky voleb do EP konané ve dnech 24.-25.5.2019

Výsledky hlasování v obci zde.

Dětský den 8.6.2019

Pozvánka zde.

Valná hromada DSO Pod horou 3.6.2019

Pozvánka zde.