Blog

Pozvánka na jednání OZ dne 21.9.2019

Pozvánka na Úřední desce nebo zde.

Rybářské závody 21.9.2019

Pozvánka zde.

Zápis č.4 ze schůze OZ 26. 6. 2019

Zápis zveřejněn na Úřední desce nebo zde.

Závěrečný účet za rok 2018

Účet zveřejněn zde.

Výkaz FIN komplet, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce nebo v sekci Závěrečný účet.

Pozvánka na jednání OZ dne 26.6.2019

Pozvánka na Úřední desce nebo zde.

Zpráva KÚ Jč kraje o přezkoumání hospodaření za rok 2018

Dokument zveřejněn na Úřední desce nebo přímo zde.

Rozpočtové opatření č.4/2019

Dokument k nahlédnutí zde.

Veřejná vyhláška MŽP s opatřením obecné povahy k odchylnému postupu pro usmrcování kormorána velkého na území Jč kraje

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce.

Schválení závěrečného účtu DSO Pod Horou

Dokument k nahlédnutí zde.