Aktuálně

Pozvánka na jednání OZ 27.3.2019

Pozvánka zveřejněna na Úřední desce nebo přímo zde.

Oznámení o záměru obce o směnu nemovitého majetku ve vlastnictví obce

Zveřejněno na Úřední desce.

Veřejná vyhláška MŽP -návrh OOP, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství …

Dokument zveřejněn na Úřední desce nebo zde.

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Katov u Budislavi, pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků, 4.3.2019

Dokument ze Státního pozemkového úřadu zveřejněn na Úřední desce.

Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých – Wegschmied Josef

Zveřejněno v sekci Úřední deska nebo zde.

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu – Wegschmied Josef

K nahlédnutí v sekci Úřední deska nebo zde.

Rozpočtové opatření č.9

Zveřejněno na Úřední desce nebo zde.

Nové příspěvky na úřední desce – schválený rozpočet na r. 2019

Do sekcí Úřední deska a Rozpočet byl přidán rozpočet na rok 2019 schválený na schůzi OZ dne 29.12.2018.

Zápis č.2 ze schůze OZ 29.12.2018

Zápis zveřejněn v sekci Úřední deska nebo zde.

Pozvánka na jednání OZ 29.12.2018

Pozvánka v sekci Úřední deska nebo zde.