Aktuálně

Velikonoce v Katově

Pozvánka na akci zde.

Dovolená MUDr. Jana Musilová, Tučapy

MUDr. Jana Musilová oznamuje, že ve dnech 18.5. – 1.6. neordinuje z důvodu dovolené.

Rozpočtové opatření č.1/2019

Dokument zveřejněn na Úřední desce nebo přímo zde.

Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019

Oznámení zde.

Pozvánka na jednání OZ 27.3.2019

Pozvánka zveřejněna na Úřední desce nebo přímo zde.

Oznámení o záměru obce o směnu nemovitého majetku ve vlastnictví obce

Zveřejněno na Úřední desce.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 24. a 25.5.2019

Dokument zveřejněn na Úřední desce nebo přímo zde.

Veřejná vyhláška MŽP -návrh OOP, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství …

Dokument zveřejněn na Úřední desce nebo zde.

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Katov u Budislavi, pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků, 4.3.2019

Dokument ze Státního pozemkového úřadu zveřejněn na Úřední desce.

Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých – Wegschmied Josef

Zveřejněno v sekci Úřední deska nebo zde.