Zastupitelstvo

Složení obecního zastupitelstva (pro volební období 2014-2018):

Ing. Vyhlídka Jan – starosta
Dvořáková Marcela – místostarostka
Semrád František
Ing. Přibyl Milan
Švejdová Jaroslava
Mleziva Karel
Junek Michal, DiS.

 

 

Comments are closed.