Úřední deska

 poř.číslo druh dokumentu  vyvěšeno  sejmuto
38 Pozvánka na jednání OZ dne 21.9.2019 13.9.2019  22.9.2019
37 Oznámení SPÚ o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek – přílohy 1, 2 a 3 17.8.2019  
36 Zápis č.4 ze schůze OZ dne 26.6.2019 3.7.2019  18.7.2019
35 Závěrečný účet za rok 2018 15.6.2019  
34 Pozvánka na jednání OZ dne 26.6.2019 11.6.2019  26.6.2019
33 Výkaz FIN komplet, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha 11.6.2019  26.6.2019
32 Zpráva KÚ Jč kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Katov 11.6.2019  26.6.2019
31 Rozpočtové opatření č.4/2019 10.6.2019  25.6.2019
30 Veřejná vyhláška MŽP s opatřením obecné povahy k odchylnému postupu pro usmrcování kormorána velkého na území Jč kraje:
průvodní dopis
veřejná vyhláška
opatření obecné povahy
příloha
3.6.2019  18.6.2019
29 Schválený závěrečný účet DSO Pod Horou 3.6.2019  17.6.2019
28 Valná hromada DSO Pod horou 3.6.2019 27.5.2019  4.6.2019
27 Rozpočtové opatření č.3/2019 10.5.2019  24.5.2019
26 Oznámení o konání voleb do EP ve dnech 24.-25.5.2019 8.5.2019  25.5.2019
25 Přezkum hospodaření DSO Pod horou a Návrh závěrečného účtu DSO 27.4.2019  11.5.2019
24 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR – Opatření obecné povahy 18.4.2019  31.12.2022
23 Rozpočtové opatření č.2/2019 10.4.2019  24.4.2019
22 Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Tučapy 2.5.2019 10.4.2019  3.5.2019
21 Zápis č.3 ze schůze OZ dne 27.3.2019 2.4.2019  17.4.2019
20 Rozpočtové opatření č.1/2019 26.3.2019  
19 Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019 25.3.2019  25.5.2019
18 Pozvánka na jednání OZ 27.3.2019 13.3.2019  27.3.2019
17 Záměr obce o směně nemovitého majetku ve vlastnictví obce – 1, 2, 3 11.3.2019  28.3.2019
16 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 24. a 25.5.2019 4.3.2019  25.5.2019
15 Veřejná vyhláška MŽP -návrh OOP, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství … 26.2.2019  
14 Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Katov u Budislavi – pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků, rozdělovník, přehled srazů, rozpis účastníků, plná moc 14.2.2019  28.2.2019
13 Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých – Wegschmied Josef 24.1.2019  5.3.2019
12 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu  – Wegschmied Josef 19.1.2019  19.2.2019
11 Rozpočtové opatření č.9/2018 10.1.2019  
10 Schválený rozpočet na rok 2019 3.1.2019  
09 Zápis č.2 ze schůze OZ dne 29.12.2018 3.1.2019  17.1.2019
08 Pozvánka na jednání OZ 29.12.2018 20.12.2018  3.1.2019
07 Návrh rozpočtu 2019 14.12.2018  
06 Rozpočtové opatření č.8/2018 14.12.2018  28.12.2018
05 Zápis č.1 ze schůze OZ dne 21. 11. 2018 26.11.2018  10.12.2018
04 Rozpočtové opatření č.7/2018 14.11.2018  28.11.2018
03 Zápis z ustavující schůze OZ 3. 11. 2018 13.11.2018  27.11.2018
02 Pozvánka na jednání OZ 21. 11. 2018  8.11.2018  22.11.2018
01 Pozvánka na veřejné zasedání ustavující schůze OZ Katov 3.11.2018 23.10.2018  4.11.2018
 
47 Rozpočtové opatření č.6/2018 10.10.2018  24.10.2018
46 Výsledky komunálních voleb 2018 6.10.2018  
45 Rozpočtové opatření č.5/2018 24.9.2018  8.10.2018
44 Pozvánka na jednání OZ 26. 9. 2018 19.9.2018 26.9.2018 
43 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Katov 19.9.2018  
42 Informace o sídle a počtu volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech
5. a 6. října 2018
21.8.2018  
41 Rozpočtové opatření č.4/2018 21.8.2018  4.9.2018
40 Rozpočtové opatření č.3/2018 28.7.2018  11.8.2018
39 Informace o potřebném počtu podpisů na petici pro podporu nezávislých kandidátů pro volby do OZ Katov v říjnu 2018 16.7.2018  
38 Zápis z úvodního jednání – jednoduché pozemk. úpravy v k.ú. Katov u Budislavi 16.7.2018  30.7.2018
37 Informace k volbám do obecního zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018 9.7.2018  23.7.2018
36 Pozvánka na jednání OZ 27.6.2018 19.6.2018 27.6.2018
35 Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Katov u Budislavi – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání 14.6.2018  30.6.2018
34 GDPR pověřenec pro obec Katov 25.5.2018  8.6.2018
33  Rozpočtové opatření č.2/2018 25.5.2018  31.1.2019
32 Oznámení pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu jednoduchých pozemk. úprav v k.ú. Katov u Budislavi 7.5.2018  21.5.2018
31 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jč kraj o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018 27.4.2018  28.5.2018
30 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 24. 4. 2018 11.4.2018 25.4.2018
29 Pozvánka na jednání OZ 28. 3. 2018 20.3.2018  3.4.2018
28 Účetní závěrka za rok 2017 12.3.2018 29.3.2018
27 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 12.3.2018 29.3.2018
26 Schválený závěrečný účet za rok 2016 14.2.2017 30.6.2018
25 Rozpočtové opatření č.1/2018 10.2.2018 31.1.2019
24 Schválený rozpočtový výhled 2018-2020 5.1.2018 31.3.2019
23 Schválený rozpočet na rok 2018 5.1.2018 31.3.2019
22 Návrh rozpočtu 2018 14.12.2017  28.12.2017
21 Návrh rozpočtového výhledu 2018-2020 10.12.2017 24.12.2017
20 Rozpočtová opatření za rok 2017 31.10.2017 13.11.2017
19 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti – Antonín Vyhlídka, r. nar. 1985 5.10.2017  19.10.2017
18 Obecně závazná vyhláška obce Katov č.1/2017, o dodržování nedělního klidu. 28.6.2017 11.7.2017
17 Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Katov u Budislavi 18.5.2017 1.6.2017
16 Přezkum hospodaření za rok 2016 16.3.2017 30.3.2017
15 Schválený závěrečný účet za rok 2016 14.2.2017 30.6.2018
14 Schválený rozpočet na rok 2017 6.2.2017 20.2.2017
13 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 31.12.2016 14.1.2017
12 Daň z nemovitosti na zdaňovací období 2017
dnv_informace_katov_2017
dnv_e-mail_nabidka_2017_111
zadost_e-mail
16.12.2016  30.12.2016
11 Návrh rozpočtu 2017 2.12.2016  16.12.2016
10 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 7. a. 8.10. 2016 1.9.2016  15.9.2016
9 Závěrečný účet za rok 2015 16.6.2016  30.6.2016
8 Závěrečný účet za rok 2015 – komentář 16.6.2016  30.6.2016
7 Prodej pozemku p.č. 356/1 9.2.2016  23.2.2016
6 Návrh rozpočtu 2016 10.12.2016 26.12.2015
5 Rozhodnutí hejtmana Jč kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 24.7.2015 1.10.2015
4 Veřejná vyhláška MŽP 16.7.2015 17.8.2015
3 Závěrečný účet za rok 2014 11.5.2015 25.5.2015
2 Přezkum hospodaření za rok 2014 10.5.2015  24.5.2015
1 Obecně závazná vyhláška č.1/2015, o odpadech 30.3.2015  14.4.2015

Comments are closed.