Veřejná vyhláška FÚ Jč kraje ohledně daně z nemovitých věcí na rok 2020

Vyhláška zveřejněna na Úřední desce.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.