Kultura

duben

Stavění máje patří k první jarní akci, při které se většina lidí ze vsi včetně chalupářů sejde na návsi. Májka se staví poslední den v dubnu před pálením čarodejnic. Z katovských lesů se přiveze smrk, oloupe se kůra, svobodné dívky vyrobí věnec, který pak stejně jako vršek májky ozdobí pentlemi. Poté se mužská část chopí dřevěných tyčí a společně pod velením starosty zvednou speciálním postupem májku do své konečné svislé polohy.

červen

První červnová sobota bývá ve znamení her a soutěží při dětském dni. Ten se pořádá na travnaté ploše u altánu. Pod záštitou místostarostky Marcely Dvořákové vznikne několik stanovišť, kde děti mohou předvést nejen svoji rychlost, ale i zručnost a trpělivost. Po skončení jsou odměněny sladkostmi.

červenec-srpen

Koncem července se v Katově pravidelně konají rybářské závody na Návesním rybníku. Chytat smějí pouze Katováci, chalupáři nebo lidé pravidelně dojíždějící do Katova. Břehy rybníka se upraví tak, aby zde vzniklo zhruba 20 stanovišť pro rybáře. Ti si ráno při nástupu vylosují stanoviště a vždy po 2 hodinách si je s ostatními vystřídají. Body se počítají jako druhá mocnina délky ryby v cm (např.: 10 cm velká ryba = 100 bodů). Kolem 14. hodiny se závody ukončí a začne se počítat. Rybáři se většinou v této době naobědvají nebo rovnou zasednou u piva. Vyhlášení probíhá před Obecním úřadem, kde starosta předá třem nejlepším kapra a diplomy. Nejmenší rybáři dostanou nějaké sladkosti a pomalu končí první fáze závodů.

Poté nastoupí rybáři-kuchači a vybrané ryby připraví pro smažení. To probíhá tradičně u Švejdů za účasti několika místních žen. Ty na litěném pekáči a sádle připraví chutné řízky, které se večer při harmonice zkonzumují ve Schráni.

konec srpna

Poslední srpnový víkend se každoročně koná tradiční pouť. Vše začíná již v pracovní dny před pouťovým víkendem. Řeší se jak přivézt, lépe řečeno přitáhnout, hlavního dodavatele pouťových atrakcí p. Františka Junka ze Soběslavi. Ve čtvrtek se staví parket a navážejí se lavičky a stoly. Každý den je otevřena místní hospůdka a začíná pravidelný trénink před pátkem a sobotou.

V pátek vše začíná pravidelnou diskotékou na parketu a harmonikou ve „Schráni“. V sobotu ráno vše pokračuje nejdříve fotbálkem, po obědě začíná nohejbalový turnaj a navečer už se chystá hlavní zábava venku na parketu za doprovodu hudebních seskupení z okolí. V neděli dopoledne se hrává volejbal Katováci:Chalupáři. Odpoledne vrcholí zábava na střelnici a u kolotoče. Starší pánové potom usedají opět ve Schráni a hrají mariáš. Tím pouťové oslavy pomalu končí a obec se opět vrací do normálu.

říjen-listopad

Další akcí, která si každým rokem získává stále větší oblibu je výlov Návesníka. Je to společenská akce na níž nechybí pečené klobásky, grog, pivo a společenská konverzace. Po roztřídění ryb následuje možnost koupě ryb za velmi výhodné ceny. Večer pak, podobně jako po Rybářských závodech, následuje podávání smažených rybích řízků za zpěvu heligonky.

prosinec

Prosincový program začíná setkáním u vánočního stromu zpíváním koled. Poté prochází obcí Mikuláš a čerti a děti jim recitují připravené písničky. Program končí setkáním katovských důchodců, kteří si v hospodě popovídají a zhodnotí uplynulý rok na vsi.

Většina Katováků si vánoční svátky zpestřuje návštěvou tradiční Poslední leče pořádané v Budislavi místním Mysliveckým spolkem Hubert. K tanci a poslechu pravidelně hraje dechová kapela. Součástí bálu je i bohatá věcná a zvěřinová tombola. Poslední leč se koná vždy 25.12.

Ke konci roku je Schráň tradičně vyhrazena schůzím a oslavám. Nejdříve se koná vítání občánků, pokud se v ten rok nějací narodí, poté se sejdou na výroční schůzi dobrovolní hasiči. Hlavním bodem je ale jednání zastupitelstva, při kterém je vždy potřeba schválit návrh rozpočtu na další rok. Poté je podáváno občerstvení v podobě uzených ryb za hudby harmoniky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.