Aktuálně

Oznámení o přerušení dodávky el. energie – část obce dne 26.5.2021

Oznámení zde.

Daň z nemovitých věcí na rok 2021

Veřejná vyhláška FÚ zveřejněna na Úřední desce.

Pozvánka na jednání OZ dne 4.5.2021

Pozvánka zde.

Přistavení velkoobjemového kontejneru

Dne 23.4. 2021 bude na návsi přistaven velkoobjemový kontejner na komunální odpad. Oznámení zde.

Rozpočtové opatření č.3/2021

Zveřejněno zde nebo na Úřední desce.

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020

Návrh zveřejněn na Úřední desce.

Rozpočtová opatření č.1 a 2/2021

Zveřejněna na Úřední desce.

Ekonomické výkazy za rok 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sest. k 31.12.2020, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha zveřejněny na Úřední desce.

Ukončení nařízení Státní veterinární správy ze dne 23.1.2021 a úpravy nařízení ze dne 15.2.2021

Dokument zveřejněn na Úřední desce.

Návrh závěrečného účtu DSO Pod Horou za rok 2020 + Přezkum hospodaření za rok 2020

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce.