Aktuálně

Finanční úřad pro Jč kraj – Daň z nemovitosti na rok 2024

Leták GFŘ pro placení pomocí SIPO
Veřejná vyhláška FÚ pro Jč kraj (hromadný předpisný seznam k nahlédnutí)

Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 25.4.2024

Pozvánka zde.

Pozvánka na 11. veřejné jednání ZO Katov dne 24.4.2024

Pozvánka zde.

Volby do EP ve dnech 7.-8.6.2024 (oznámení o konání, volební okrsek, min. počet OVK Katov)

Zveřejněno zde.

Návrh závěrečného účtu DSO Pod Horou za rok 2023

Zveřejněn na Úřední desce nebo zde.

Návrh ZÚ za rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání …

Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha + přehled
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Záměr o prodeji části pozemků p. č. 249/24 o výměře cca 58 m2 a p. č. 249/26 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Katov u Budislavi

Záměr zveřejněn zde.

Zápis č.10 ze schůze ZO Katov dne 21.2.2024

Zápis zveřejněn zde.

Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL (Návrh) – vlk obecný

Opatření zveřejněno zde.

Pozvánka na 10. veřejné jednání ZO Katov dne 21.2.2024

Pozvánka zveřejněna zde.