Aktuálně

Pozvánka na rybářské závody 1.8.2020

Pozvánka zde.

Schválený závěrečný účet DSO Pod horou za rok 2019

Dokument zveřejněn zde.

Pozvánka na jednání OZ dne 24.6.2020

Pozvánka zde.

Opatření obecné povahy Vlády ČR o dočasném znovuzavedení vnitřních hranic ČR

Dokument zveřejněn zde.

Závěrečný účet za rok 2019

Dokument zveřejněn zde.

Zápis č.8 z jednání OZ dne 13.5.2020

Zápis zde.

Nařízení hejtmanky Jč kraje č. 15 ze dne 18.5.2020 o zrušení koordinace provádění opatření k zajištění pohřebních služeb na území Jč kraje

K nahlédnutí zde.

Pokyn hejtmanky Jč kraje č.31 ze dne 18.5.2020

K nahlédnutí zde.

Zveřejnění záměru – pronájem části budovy OÚ k podnikatelské činnosti (hostinská činnost)

Záměr zveřejněn na Úřední desce.

Obecně závazná vyhláška č.1/2020, o místním poplatku z pobytu

Vyhláška zveřejněna na Úřední desce nebo zde.