Aktuálně

Zápis č.8 z jednání OZ dne 13.5.2020

Zápis zde.

Nařízení hejtmanky Jč kraje č. 15 ze dne 18.5.2020 o zrušení koordinace provádění opatření k zajištění pohřebních služeb na území Jč kraje

K nahlédnutí zde.

Pokyn hejtmanky Jč kraje č.31 ze dne 18.5.2020

K nahlédnutí zde.

Zveřejnění záměru – pronájem části budovy OÚ k podnikatelské činnosti (hostinská činnost)

Záměr zveřejněn na Úřední desce.

Obecně závazná vyhláška č.1/2020, o místním poplatku z pobytu

Vyhláška zveřejněna na Úřední desce nebo zde.

Přílohy usnesení Vlády ČR ze dne 11.5.2020

K nahlédnutí zde.

Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 21.5.2020

Pozvánka zde.

Návrh ZÚ za rok 2019 a Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Pod horou za rok 2019

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce.

Pozvánka na veřejné jednání OZ dne 13.5.2020 v 19:30 hod.

Z důvodu  rozvolňování  mimořádných opatření v rámci nouzového stavu, kdy bude možné shromáždění většího počtu osob se původně plánované jednání OZ dne 6.5.2020 přesouvá na 13.5.2020 se stejným programem.

Pozvánka zde.

Pozvánka na veřejné jednání OZ dne 6.5.2020 v 19.30 hod. – POZOR ZMĚNA, PŘESUN NA 13.5.2020