Monthly Archives: Listopad 2021

Návrh rozpočtu obce Katov na rok 2022

Návrh zveřejněn zde.

Nařízení Státní veterinární správy k mimořádnému opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy (ptačí chřipka)

Zveřejněno zde.

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

Zveřejněno zde.

Informační leták MV ČR – akce Milostivé léto

Leták zveřejněn zde.

Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)

V sekci Povinně informace byl doplněn bod 17. s informacemi o zpracování osobních údajů na základě podkladů zaslaných pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Zápis č.15 z jednání OZ dne 10.11.2021

Zápis zveřejněn zde.

Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 25.11.2021

Zveřejněno zde.

Nové obecně závazné vyhlášky (odpady, pobyt, psi)

Vyhlášky zveřejněny zde.

Návrh rozpočtu DSO Pod Horou na rok 2022

Návrh zveřejněn zde.