Zastupitelstvo

Složení obecního zastupitelstva (pro volební období 2022-2026):

Procházková Dvořáková Marcela – starostka
Ing. Vyhlídka Jan – místostarosta
Semrád František
Ing. Přibyl Milan
Bc. Králová Michala
Mleziva Karel
Nedvěd Jiří

Složení obecního zastupitelstva (pro volební období 2018-2022):

Procházková Dvořáková Marcela – starostka
Ing. Vyhlídka Jan – místostarosta
Semrád František
Ing. Přibyl Milan
Švejdová Jaroslava
Mleziva Karel
Junek Michal, DiS. – rezignace k 30.3.2020
Bc. Králová Michala – členka OZ od 31.3.2020

Složení obecního zastupitelstva (pro volební období 2014-2018):

Ing. Vyhlídka Jan – starosta
Dvořáková Marcela – místostarostka
Semrád František
Ing. Přibyl Milan
Švejdová Jaroslava
Mleziva Karel
Junek Michal, DiS.

 

 

Comments are closed.