Územní plán

Územně plánovací dokumentace je vydaná v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Katov nabyl účinnosti dne 22.12.2014.

Územní plán je k dispozici zde na webových stránkách a v tištěné podobě pak na Obecním úřadě Katov, na Městském úřadě Soběslav – odboru výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

seznam příloh ÚPD:

 

 

 

Comments are closed.