Úřední deska

 poř. číslo druh dokumentu  vyvěšeno  sejmuto 
103 Pozvánka na jednání OZ dne 22.9.2020 15.9.2020 23.9.2020
102 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Jč kraje dne 24.9.2020 14.9.2020 25.9.2020
101 Pozvánka na školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů OVK k volbám do Zastupitelstva Jč kraje ve dnech 2. a 3.10.2020 3.9.2020  4.10.2020
100 1. zasedání okrskové volební komise (Katov čp.28) pro volby do Zastupitelstva Jč kraje ve dnech 2. a 3. 10. 2020 3.9.2020
99 Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do Zastupitelstva Jč kraje ve dnech 2. a 3.10. 2020 3.9.2020
98 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 10.9.2020 28.8.2020
97 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Jč kraje ve dnech 2. a 3.10. 2020 21.8.2020
96 Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice JčK č.2/2020 ze dne 17.8.2020 17.8.2020
95 Jednoduché pozemkové úpravy o určení hranic pozemků v k.ú. Katov u Budislavi
průvodní dopis k rozhodnutí
informace k rozhodnutí
rozhodnutí
17.8.2020 1.9.2020
94 Informace o sídle a počtu volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2.-3. řjna 2020 29.7.2020
 93 Schválený závěrečný účet DSO Pod horou za rok 2019  22.6.2020  
 92 Pozvánka na jednání OZ dne 24.6.2020  9.6.2020  25.6.2020
 91 Opatření obecné povahy Vlády ČR o dočasném znovuzavedení vnitřních hranic ČR od 5.6.2020 do 30.6.2020  5.6.2020  1.7.2020
 90 Závěrečný účet za rok 2019
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019
Výkaz zisku a ztrát
Výkaz FIN
Rozvaha
Příloha
 5.6.2020  25.6.2020
 89  Zápis č.8 z jednání OZ dne 13.5.2020  27.5.2020  
 88 Nařízení hejtmanky Jč kraje č.15 ze dne 18.5.2020 o zrušení koordinace provádění opatření k zajištění pohřebních sluižeb na území Jč kraje  18.5.2020  1.6.2020
 87 Pokyn hejtmanky Jč kraje č.31 ze dne 18.5.2020  18.5.2020  1.6.2020
 86 Zveřejnění záměru – pronájem části budovy OÚ k podnikatelské činnosti (hostinská činnost)  18.5.2020   3.6.2020
 85 Rozpočtové opatření č.2/2020  13.5.2020  28.5.2020
 84 Obecně závazná vyhláška č.1/2020, o místním poplatku z pobytu  13.5.2020  29.5.2020
 83  Přílohy usnesení Vlády ČR č.537 ze dne 11.5.2020  11.5.2020  25.5.2020
 82 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 21.5.2020  7.5.2020  22.5.2020
 81 Návrh závěrečného účtu DSO Pod horou za rok 2019
Zpráva o výsledku hospodaření DSO Pod horou za rok 2019
 5.5.2020  19.5.2020
 80  Pozvánka na jednání OZ dne 13.5.2020 v 19:30 hod.  4.5.2020  14.5.2020
 79 Pozvánka na jednání OZ dne 6.5.2020 v 19.30 hod. – POZOR ZMĚNA, JEDNÁNÍ OZ PŘESUNUTO NA 13.5.2020!!!  29.4.2020  
 78 Veřejná vyhláška FÚ Jč kraje ohledně daně z nemovitých věcí na rok 2020
Veřejná vyhláška
Žádost o zveřejnění

Příloha 1 – leták
Příloha 2 – leták, složenky
 27.4.2020  27.5.2020
 77 Rozhodnutí hejtmanky Jč kraje č.2/2020 ze dne 20.4.2020 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí požáru  20.4.2020  
 76 Rozpočtové opatření č.1/2020  14.4.2020  28.4.2020
 75 Rozhodnutí hejtmanky Jč kraje č.1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  9.4.2020  
74 Usnesení vlády ČR č.334 ze dne 30.3.2020 (Sb. zák. č. 142/2020)
Rady, doporučení KŠ JčK – karanténa, izolace
7.4.2020  
73 Přehled opatření vlády vydaných  ke dni 7.4.2020
Zrušení mimořádného opatření (MO) ze dne 6.3.2020 k prodeji OOP tř. FFP3
Ukončení MO ze dne 30.3.2020 ke kontaktním místům veř. správy Czech Point
MO – maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách
MO – omezení pohybu osob s vyjímkami
MO – nařízení k vyčlenění lůžek v krajích a hl.m. Praze
7.4.2020  
72 Nařízení hejtmanky Jč kraje č.9/2020, o koordinaci provádění opatření k zajištění pohřebních služeb na území Jč kraje 6.4.2020  
71 Veřejná vyhláška MZe – Opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020
Veřejná vyhláška OOP
Příloha č.1
Rozdělovník
2.4.2020  
 70 Oznámení starostky ze dne 31.3.2020 – rezignace na post zastupitele p. Michal Junek DiS., nový člen zastupitelstva pí. Bc. Michala Králová  31.3.2020  
69 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ke dni 30.3.2020 – Sbírka zákonů 30.3.2020  
68 Aktuální usnesení vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ve stavu ke dni 27. 3. 2020 27.3.2020  
67 Aktuální usnesení Vlády ČR ze dne 23.3.2020:
Informace k dopadům usnesení vlády č. 274 ze dne 23. 3. 2020 (122/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů
Informace pro obce a kraje k zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
Sbírka zákonů
24.3.2020  
66 Oznámení starostky o nekonání ZO dne 29.3.2020 22.3.2020  
65 Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 18.3.2020 k zajištění koordinace poskytování zdravotnických služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví 18.3.2020  
64 Informace pro obce ve věci konání zastupitelstev a ve věci konání svateb a opatření obecné povahy – přílohy:
Opatření obecné povahy Vlády ČR
Příloha OOP
Pokyn ke konání zastupitelstev
Pokyn pro matriční úřady
16.3.2020  
63 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 13.3.2020  
62 Informace MŠMT k nouzovému stavu 12.3.2020  
61 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 20.2.2020 7.2.2020  21.2.2020
60 Zápis č.7 z jednání ZO ze dne 28.12.2019 30.12.2019  13.1.2020
59 Schválený rozpočet obce na rok 2020 29.12.2019  
58 Schválený rozpočet DSO Pod horou na rok 2020 20.12.2019  
57 Pozvánka na jednání OZ dne 28.12.2019 18.12.2019  2.1.2020
56 Obecně závazná vyhláška č.3/2019, o místním poplatku ze psů  12.12.2019  
55 Obecně závazná vyhláška č.2/2019 (komunální odpady)  12.12.2019  
54 Opatření obecné povahy č.1/2015 (změna č.1) – udělení výjimky k lovu bobra evropského – 1, 2, 3 11.12.2019  25.12.2019
53 Rozpočtové opatření č.10/2019 10.12.2019  24.12.2019
52 Zápis č.6 z jednání OZ dne 4.12.2019 6.12.2019  20.12.2019
51 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – opatření obecné povahy (kalamitní situace v lesích) – 1, 2, 3 6.12.2019  31.12.2022
50 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 12.12.2019 29.11.2019  13.12.2019
49 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 27.11.2019  
48 Návrh rozpočtu na r.2020 DSO Pod Horou 25.11.2019  
47 Pozvánka na jednání  OZ dne 4.12.2019 22.11.2019  5.12.2019
46 Rozpočtové opatření č.9/2019 10.11.2019  24.11.2019
45 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 31.10.2019 24.10.2019  1.11.2019
44 Rozpočtové opatření č.8/2019 10.10.2019  24.10.2019
43 Veřejná vyhláška KÚ JčK, odbor reg. rozvoje, ÚP a stav. řádu: Doručení návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje … 1.10.2019  20.11.2019
 42 Zápis č.5 ze schůze OZ dne 21.9.2019 27.9.2019  10.10.2019
41 Pozvánka na jednání OZ dne 21.9.2019 13.9.2019  22.9.2019
40 Rozpočtové opatření č.7/2019 12.9.2019  26.9.2019
39 Oznámení SPÚ o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek – přílohy 1, 2 a 3 17.8.2019  1.9.2019
38 Rozpočtové opatření č.6/2019 12.8.2019  26.8.2019
37 Rozpočtové opatření č.5/2019 12.7.2019  26.7.2019
36 Zápis č.4 ze schůze OZ dne 26.6.2019 3.7.2019  18.7.2019
35 Závěrečný účet za rok 2018 15.6.2019  
34 Pozvánka na jednání OZ dne 26.6.2019 11.6.2019  26.6.2019
33 Výkaz FIN komplet, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha 11.6.2019  26.6.2019
32 Zpráva KÚ Jč kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Katov 11.6.2019  26.6.2019
31 Rozpočtové opatření č.4/2019 10.6.2019  25.6.2019
30 Veřejná vyhláška MŽP s opatřením obecné povahy k odchylnému postupu pro usmrcování kormorána velkého na území Jč kraje:
průvodní dopis
veřejná vyhláška
opatření obecné povahy
příloha
3.6.2019  18.6.2019
29 Schválený závěrečný účet DSO Pod Horou 3.6.2019  17.6.2019
28 Valná hromada DSO Pod horou 3.6.2019 27.5.2019  4.6.2019
27 Rozpočtové opatření č.3/2019 10.5.2019  24.5.2019
26 Oznámení o konání voleb do EP ve dnech 24.-25.5.2019 8.5.2019  25.5.2019
25 Přezkum hospodaření DSO Pod horou a Návrh závěrečného účtu DSO 27.4.2019  11.5.2019
24 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR – Opatření obecné povahy 18.4.2019  31.12.2022
23 Rozpočtové opatření č.2/2019 10.4.2019  24.4.2019
22 Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Tučapy 2.5.2019 10.4.2019  3.5.2019
21 Zápis č.3 ze schůze OZ dne 27.3.2019 2.4.2019  17.4.2019
20 Rozpočtové opatření č.1/2019 26.3.2019  10.4.2019
19 Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019 25.3.2019  25.5.2019
18 Pozvánka na jednání OZ 27.3.2019 13.3.2019  27.3.2019
17 Záměr obce o směně nemovitého majetku ve vlastnictví obce – 1, 2, 3 11.3.2019  28.3.2019
16 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 24. a 25.5.2019 4.3.2019  25.5.2019
15 Veřejná vyhláška MŽP -návrh OOP, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství … 26.2.2019  
14 Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Katov u Budislavi – pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků, rozdělovník, přehled srazů, rozpis účastníků, plná moc 14.2.2019  28.2.2019
13 Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých – Wegschmied Josef 24.1.2019  5.3.2019
12 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu  – Wegschmied Josef 19.1.2019  19.2.2019
11 Rozpočtové opatření č.9/2018 10.1.2019  24.1.2019
10 Schválený rozpočet na rok 2019 3.1.2019  
09 Zápis č.2 ze schůze OZ dne 29.12.2018 3.1.2019  17.1.2019
08 Pozvánka na jednání OZ 29.12.2018 20.12.2018  3.1.2019
07 Návrh rozpočtu 2019 14.12.2018  
06 Rozpočtové opatření č.8/2018 14.12.2018  28.12.2018
05 Zápis č.1 ze schůze OZ dne 21. 11. 2018 26.11.2018  10.12.2018
04 Rozpočtové opatření č.7/2018 14.11.2018  28.11.2018
03 Zápis z ustavující schůze OZ 3. 11. 2018 13.11.2018  27.11.2018
02 Pozvánka na jednání OZ 21. 11. 2018  8.11.2018  22.11.2018
01 Pozvánka na veřejné zasedání ustavující schůze OZ Katov 3.11.2018 23.10.2018  4.11.2018
       
47 Rozpočtové opatření č.6/2018 10.10.2018  24.10.2018
46 Výsledky komunálních voleb 2018 6.10.2018  
45 Rozpočtové opatření č.5/2018 24.9.2018  8.10.2018
44 Pozvánka na jednání OZ 26. 9. 2018 19.9.2018 26.9.2018 
43 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Katov 19.9.2018  7.10.2018
42 Informace o sídle a počtu volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech
5. a 6. října 2018
21.8.2018  5.9.2018
41 Rozpočtové opatření č.4/2018 21.8.2018  4.9.2018
40 Rozpočtové opatření č.3/2018 28.7.2018  11.8.2018
39 Informace o potřebném počtu podpisů na petici pro podporu nezávislých kandidátů pro volby do OZ Katov v říjnu 2018 16.7.2018  
38 Zápis z úvodního jednání – jednoduché pozemk. úpravy v k.ú. Katov u Budislavi 16.7.2018  30.7.2018
37 Informace k volbám do obecního zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018 9.7.2018  23.7.2018
36 Pozvánka na jednání OZ 27.6.2018 19.6.2018 27.6.2018
35 Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Katov u Budislavi – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání 14.6.2018  30.6.2018
34 GDPR pověřenec pro obec Katov 25.5.2018  8.6.2018
33  Rozpočtové opatření č.2/2018 25.5.2018  31.1.2019
32 Oznámení pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu jednoduchých pozemk. úprav v k.ú. Katov u Budislavi 7.5.2018  21.5.2018
31 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jč kraj o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018 27.4.2018  28.5.2018
30 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 24. 4. 2018 11.4.2018 25.4.2018
29 Pozvánka na jednání OZ 28. 3. 2018 20.3.2018  3.4.2018
28 Účetní závěrka za rok 2017 12.3.2018 29.3.2018
27 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 12.3.2018 29.3.2018
26 Schválený závěrečný účet za rok 2016 14.2.2017 30.6.2018
25 Rozpočtové opatření č.1/2018 10.2.2018 31.1.2019
24 Schválený rozpočtový výhled 2018-2020 5.1.2018 31.3.2019
23 Schválený rozpočet na rok 2018 5.1.2018 31.3.2019
22 Návrh rozpočtu 2018 14.12.2017  28.12.2017
21 Návrh rozpočtového výhledu 2018-2020 10.12.2017 24.12.2017
20 Rozpočtová opatření za rok 2017 31.10.2017 13.11.2017
19 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti – Antonín Vyhlídka, r. nar. 1985 5.10.2017  19.10.2017
18 Obecně závazná vyhláška obce Katov č.1/2017, o dodržování nedělního klidu. 28.6.2017 11.7.2017
17 Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Katov u Budislavi 18.5.2017 1.6.2017
16 Přezkum hospodaření za rok 2016 16.3.2017 30.3.2017
15 Schválený závěrečný účet za rok 2016 14.2.2017 30.6.2018
14 Schválený rozpočet na rok 2017 6.2.2017 20.2.2017
13 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 31.12.2016 14.1.2017
12 Daň z nemovitosti na zdaňovací období 2017
dnv_informace_katov_2017
dnv_e-mail_nabidka_2017_111
zadost_e-mail
16.12.2016  30.12.2016
11 Návrh rozpočtu 2017 2.12.2016  16.12.2016
10 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 7. a. 8.10. 2016 1.9.2016  15.9.2016
9 Závěrečný účet za rok 2015 16.6.2016  30.6.2016
8 Závěrečný účet za rok 2015 – komentář 16.6.2016  30.6.2016
7 Prodej pozemku p.č. 356/1 9.2.2016  23.2.2016
6 Návrh rozpočtu 2016 10.12.2016 26.12.2015
5 Rozhodnutí hejtmana Jč kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 24.7.2015 1.10.2015
4 Veřejná vyhláška MŽP 16.7.2015 17.8.2015
3 Závěrečný účet za rok 2014 11.5.2015 25.5.2015
2 Přezkum hospodaření za rok 2014 10.5.2015  24.5.2015
1 Obecně závazná vyhláška č.1/2015, o odpadech 30.3.2015  14.4.2015

 

Comments are closed.