Úřední deska

 poř. číslo druh dokumentu  vyvěšeno  k sejmutí
365 Rozpočtové opatření č.1/2024 DSO Pod Horou 20.5.2024 31.12.2024
364 Pozvánka na školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů OVK k volbám do EP, které se konají 7.-8.6.2024 15.5.2024
363 Schválený závěrečný účet za rok 2023 30.4.2024
362 Zápis č.11 ze chůze ZO Katov dne 24.4.2024 29.4.2024
361 Jmenování zapisovatele OVK Katov pro volby do EP ve dnech 6.-7.6.2024 26.4.2024 9.6.2024
360 Finanční úřad pro Jč kraj – Daň z nemovitosti na rok 2024
1 – Leták GFŘ pro placení pomocí SIPO
2 – Veřejná vyhláška k placení daně (hromadný předpisný seznam k nahlédnutí)
15.4.2024
359 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 25.4.2024 12.4.2024
 358 Rozpočtové opatření č.3/2024 12.4.2024
357 Pozvánka na 11. veřejné jednání ZO Katov dne 24.4.2024 10.4.2024
356 Volby do EP ve dnech 7.-8.6.2024 (oznámení o konání, volební okrsek, min. počet OVK Katov) 8.4.2024
355 Návrh závěrečného účtu DSO Pod Horou za rok 2023 5.4.2024
354 Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha + přehled
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
2.4.2024
353 Rozpočtové opatření č.2/2024 3.3.2024
352 Záměr o prodeji části pozemků p. č. 249/24 o výměře cca 58 m2 a p. č. 249/26 o výměře cca 10 mv k.ú. Katov u Budislavi  26.2.2024
351 Zápis č.10 ze schůze ZO Katov dne 21.2.2024 26.2.2024
350 Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL (Návrh) – vlk obecný 14.2.2024 14.3.2024 
349 Pozvánka na 10. veřejné jednání ZO Katov dne 21.2.2024 12.2.2024 22.2.2024
348 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 22.2.2024 9.2.2024 23.2.2024
347 Rozpočtové opatření č.1/2024 8.2.2024
346 Veřejná vyhláška – doručení návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje Jč kraje 6.2.2024  15.3.2024
345 Opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL (Návrh) – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého … 15.1.2024  15.2.2024
344 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023 10.1.2024
343 Veřejná vyhláška KÚ Jč kraje – Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jč kraje 5.1.2024  23.1.2024
342 Informační leták Finančního úřadu pro Jč kraj k dani z nemovitých věcí na rok 2024 2.1.2024
341 Rozpočtové opatření č.12/2023 30.12.2023
340 Schválený rozpočet DSO Pod horou na rok 2024 + rozpočtové opatření č.2 21.12.2023
339 Zápis č.9 z jednání ZO Katov dne 13.12.2023 18.12.2023 2.1.2024
338 Schválený rozpočet na rok 2024 14.12.2023
337 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 14.12.2023
336 Opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL (Návrh) – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého … 12.12.2023
335 Pozvánka na 9. veřejné jednání ZO Katov dne 13.12.2023 4.12.2023 14.12.2023
334 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 14.12.2023 1.12.2023 15.12.2023
333 Nové obecně závazné vyhlášky s účinností od 1.1.2024:
č.1/2023, o místním poplatku ze psů
č.2/2023, o místním poplatku z pobytu
č.3/2023, o místním poplatku za obecní systém odpad. hospodářství
1.12.2023
332 Rozpočtové opatření č.11/2023 1.12.2023
331 Návrh rozpočtu na rok 2024 27.11.2023
330 Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 22.11.2023
329 Zápis č.8 z jednání ZO Katov dne 15.11.2023 20.11.2023 4.12.2023
328 Rozpočtové opatření č.10/2023 15.11.2023
327 Pozvánka na 8. veřejné jednání ZO Katov dne 15.11.2023 3.11.2023 16.11.2023
326 Oznámení – rozpočtové opaření č.1 DSO Pod Horou 2.11.2023 31.12.2024
325 Návrh rozpočtu DSO Pod Horou na rok 2024 2.11.2023 31.12.2024
324 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 9.11.2023 27.10.2023 10.11.2023
323 Rozpočtové opatření č.9/2023
322 Rozpočtové opatření č.8/2023 9.9.2023 31.12.2023
321 Zápis č.7 z jednání ZO dne 16.8.2023 20.8.2023 4.9.2023
320 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 23.10.2023 7.10.2023 24.10.2023
319 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 21.9.2023 7.9.2023 22.9.2023
318 Rozpočtové opatření č.7/2023 17.8.2023 31.12.2023
317 Opatření obecné povahy – OŽP Jč kraje 2.8.2023 18.8.2023
316 Pozvánka na 7. veřejné jednání ZO Katov dne 16.8.2023 2.8.2023 17.8.2023
315 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 22.6.2023  8.6.2023  23.6.2023
314 Rozpočtové opatření č. 6/2023 3.6.2023 31.12.2023
313 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy (Stanovení přechodné úpravy provozu – opravy přepravních tras po výstavbě ŽK Soběslav-Doubí) 31.5.2023 16.6.2023
312 Rozpočtové opatření č. 5/2023 23.5.2023 31.12.2023
311 Zápis č.6 z jednání ZO dne 17.5.2023 21.5.2023 6.6.2023
310 Závěrečný účet za rok 2022 18.5.2023 31.12.2023
309 Pozvánka na 6. veřejné jednání ZO Katov dne 17.5.2023 9.5.2023
308 Rozpočtové opatření č. 4/2023 3.5.2023 31.12.2023
307 Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Příloha
Přehled
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Katov
25.4.2023
306 Veřejná vyhláška FÚ pro Jč kraj – Daň z nemovitých věcí na rok 2023
– informace k zasílání složenek
– informace ke zpřístupnění hrom. předpis. seznamu na daň
– splatnost daně
– upozornění
24.4.2023 25.5.2023
305 Rozhodnutí – Povolení uzavírky a nařízení objížďky 26.4.2023 16.5.2023
304 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy (Stanovení přechodné úpravy provozu) 26.4.2023 16.5.2023
303 Oznámení – Schválený závěrečný účet DSO Pod Horou za rok 2022 31.3.2023
302 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 23.3.2023 10.3.2023
301 Rozpočtové opatření 3/2023 3.3.2023
300 Zápis č.5 z jednání ZO Katov dne 24.2.2023 1.3.2023 10.3.2023
299 Rozpočtové opatření 2/2023 23.2.2023
298 Zpráva občanům – plánovaná kontrola a čištění komínů 7.3.2023
297 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Oznámení o nedostatečně identifikovaných vlastnících
žádost
tabulka
brožura
23.2.2023
296 Pozvánka na 5. veřejné jednání ZO Katov dne 24.2.2023 15.2.2023 25.2.2023
295 Rozpočtové opatření 1/2023 21.1.2023
294 Oznámení o konání veřejného jednání KZ dne 9.2.2023 21.1.2023
293 Zápis č.4 ze schůze ZO Katov dne 18.1.2023 20.1.2023
292 Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 10.1.2023
291 Pozvánka na 4. veřejné jednání ZO Katov dne 18.1.2023 v 18.00  9.1.2023  19.1.2023
290 Zpráva občanům – Poplatky za odpady na rok 2023 5.1.2023
289 Harmonogram svozu separovaného odpadu za rok 2023 1.1.2023
288 Zápis č.3 ze schůze ZO Katov dne 16.12.2022 23.12.2022 31.12.2022
287 Oznámení – Schválený rozpočet DSO Pod horou na rok 2023 21.12.2022
286 Pozvánka na školení členů OVK pro volbu prezidenta republiky, v KD Soběslav dne 5.1.2023 21.12.2022 6.1.2023
285 Schválený rozpočet na rok 2023 17.12.2022 31.12.2023
284 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2025 16.12.2022
283 Oznámení o svolání 1. zasedání OVK – volby prezidenta republiky 13.12.2022 22.12.2022
282 Rozpočtové opatření č.12/2022 9.12.2022
281 Pozvánka na veřejné jednání ZO Katov dne 16.12.2022 v 18.00 8.12.2022 17.12.2022
280 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 15.12.2022 1.12.2022 16.12.2022
279 Návrh rozpočtu na rok 2023 28.11.2022
278 Informace o počtu volebních okrsků v obci pro volby prezidenta republiky ve dnech 13.-14.1. a 27.-28.1.2023

Jmenování zapisovatele OVK Katov pro volby prezidenta republiky ve dnech 13.-14.1. a 27.-28.1.2023

24.11.2022 29.1.2023
277 Návrh rozpočtu DSO Pod Horou na rok 2023 22.11.2022
276 Příspěvek pro občany v nouzi + žádost 20.11.2022
275 Zápis č.2 ze schůze ZO Katov dne 14.11.2022 20.11.2022
274 Rozpočtové opatření č.11/2022 17.11.2022
273 Rozpočtové opatření č.10/2022 16.11.2022
272 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025 14.11.2022
271 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR 11.11.2022
270 Datová schránka – novinky pro rok 2023
1 – Banner
2 – Identita občana
3 – Leták
4 – Datová schránka
5 – Hlášení
10.11.2022
269 Oznámení občanům EG.D – Ořez dřevin v dosahu vedení NN, VN a VVN
1 – Upozornění vlastníkům (plakát barevný)
2- Zásady pro provádění odstraňování a ořezu dřevin
10.11.2022
268 Pozvánka na 2. veřejné zasedání ZO Katov dne 14..11.2022 v 19.30 hod. 5.11.2022 15.11.2022
267 Internetové podvody – akce Police ČR
kybertest
to nevymažeš (leták)
– přílohy 1, 2, 3, 4
1.11.2022
266 Rozpočtové opatření č.9/2022 31.10.2022
265 Pozvánka na veřejné jednání KZ Jč kraje dne 10.11.2022 28.10.2022 11.11.2022
264 Zápis z ustavující schůze ZO Katov ze dne 21.10.2022 26.10.2022
263 Rozpočtové opatření č.8/2022 17.10.2022
262 Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Katov

Veřejná vyhláška – oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Katov

Schvalovací doložka k plánu zimní údržby komunikací obce Katov

14.10.2022
261 Pozvánka na ustavující schůzi ZO Katov dne 21.10.2022 13.10.2022 22.10.2022
260 Pozvánka na veřejné jednání KZ Jč kraje dne 13.10.2022  30.9.2022  14.10.2022
259 Výsledky voleb do OZ a doplňovacích do Senátu ve dnech 23.-24.9.2022 24.9.2022
258 Milostivé léto II. – příloha č.1 a č.2 22.9.2022
257 Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Katov 19.9.2022
256 Schvalovací doložka k plánu zimní údržby MK 19.9.2022
255 Pasport místních komunikací
text. část komunikace
tabulková část komunikace
grafická část komunikace
text. část – zimní údržba komunikací
grafická část – zimní údržba komunikací
textová část – přehled parcel pod komunikacemi
19.9.2022
254 Zápis z jednání OZ dne 14.9.2022 18.9.2022
253 Rozpočtové opatření č.7/2022 8.9.2022
252 Pozvánka na jednání OZ dne 14.9.2022 5.9.2022 15.9.2022
251 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 15.9.2022 2.9.2022
250 Rozpočtové opatření č.6/2022 1.9.2022
249 Pozvánka na školení členů OVK 30.8.2022
248 Informace z Katastru nemovitostí
informace
tabulka
výzva
247 Svolání 1. zasedání OVK 25.8.2022 23.9.2022
246 Jmenování členů OVK 25.8.2022  23.9.2022
245 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 15.8.2022 8.8.2022 16.8.2022
244 Informace – volby do Zastupitelstva obce Katov  8.8.2022 24.9.2022
243 Informace – volby do Senátu Parlamentu ČR  8.8.2022 1.10.2022
242 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Katov 8.8.2022 24.9.2022
241 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu parlamentu ČR konaných ve dnech 23.-24.9.2022 25.7.2022 14.9.2022
240 Rozpočtové opatření č.5/2022 20.7.2022
239 Zápis č.19 z jednání OZ dne 27.6.2022 1.7.2022 15.7.2022
238 Rozpočtové opatření č.4/2022  17.6.2022
237 Závěrečný účet za rok 2021  16.6.2022
236 Pozvánka na jednání OZ dne 27.6.2022 16.6.2022
235 Volby do zastupitelstev obcí – září 2022
informace o podávání kandid. listin
prohlášení kandidáta
kandidátní listina
petice 
16.6.2022
234 Volby do zastupitelstev obcí – září 2022 – stanovení počtu členů zastupitelstva obce 15.6.2022
233 Volby do zastupitelstev obcí – září 2022 – stanovení minimálního počtu podpisů
15.6.2022
232 Oznámení – komplexní pozemková úprava v k.ú. Katov u Budislavi 15.6.2022
231 Zápis č.18 z jednání OZ dne 8.6.2022 13.6.2022 30.6.2022
230 Zveřejnění záměru – pronájem části budovy OÚ k podnikatelské činnosti (hostinská činnost) 9.6.2022
229 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 16.6.2022 4.6.2022 17.6.2022
228 Pozvánka na veřejné jednání OZ dne 8.6.2022 30.5.2022 9.6.2022
227 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 19.5.2022 4.5.2022
226 Návrh závěrečného účtu za rok 2021
FIN 2-12
Rozvaha
Výsledovka
Příloha
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2021
28.4.2022
225 Daň z nemovitých věcí na rok 2022
1. Veřejná vyhláška FÚ pro Jč kraj
2. Informace ke zpřístupnění HPS
3. Informace k zasílání složenek
25.4.2022 26.5.2022
224 Rozpočtové opatření č.3/2022 21.4.2022
223 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 21.4.2022 8.4.2022
222 Oznámení – Schválený závěrečný účet DSO Pod Horou za rok 2021 5.4.2022
221 Rozhodnutí hejtmana Jč kraje č.2/2022 ze dne 31.3.2022 – vyhlášení konce období nebezpečí požárů 31.3.2022
220 Rozhodnutí hejtmana Jč kraje č.1/2022 ze dne 28.3.2022 – období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru – str. 1, str. 2 28.3.2022
219 Bezpečné pálení
průvodní dopis HZS Jč kraje
seznam pravidel, rad a doporučení
23.3.2022
218 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 31.3.2022 22.3.2022
217 Žádost o pomoc při zajištění ubytování pro osoby přicházející z Ukrajiny 21.3.2022
216 Rozpočtové opatření č.2/2022 18.3.2022
215 Zápis z jednání OZ dne 9.3.2022 16.3.2022 31.3.2022
214 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu (křižovatka Tučapy)
grafické přílohy
16.3.2022
213 Rozpočtové opatření č.1/2022 1.3.2022 31.12.2022
212 Pozvánka na jednání OZ dne 9.3.2022 1.3.2022 10.3.2022
211 Návrh Závěrečného účtu DSO Pod Horou za rok 2021
Zpráva o výsledku hospodaření DSO Pod Horou za rok 2021
28.2.2022 31.12.2022
210 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – nedostatečně označení vlastníci nemovitostí
1 – Informace pro veřejnost
2 – Výpis pozemků a staveb
3 – Výzva
18.2.2022
209 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 24.2.2022 10.2.2022 25.2.2022
208 Veřejná vyhláška MZe – Oznámeni o vydání opatření obecné povahy:
1- Národní plán povodí Labe
2- Národní plán povodí Odry
3- Národní plán povodí Dunaje
28.1.2022
207 Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021 24.1.2022
206 Zpráva pro občany – poplatek za odpady na rok 2022 5.1.2022 31.12.2022
205 Rozpočtové opatření č.15/2021 29.12.2021
204 Rozpočtové opatření č.14/2021 21.12.2021
203 Zápis č.16 z jednání OZ dne 15.12.2021 20.12.2021
202 Oznámení – Schválení rozpočtu DSO Pod Horou na rok 2022 17.12.2021 31.12.2022
201 Schválený střednědobý výhled 2022-2024 16.12.2021 31.12.2022
200 Schválený rozpočet na rok 2022  16.12.2021 31.12.2022 
199 Leták Finančního úřadu pro Jč kraj – Daň z nemovitých věcí na rok 2022 13.12.2021 31.12.2022
198 Pozvánka na jednání OZ dne 15.12.2021 7.12.2021 16.12.2021
197 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 16.12.2021 3.12.2021 17.12.2021
196 Rozpočtové opatření č.13/2021 1.12.2021 31.12.2021
195 Návrh rozpočtu obce Katov na rok 2022 29.11.2021
194 Nařízení Státní veterinární správy k mimořádnému opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy (ptačí chřipka) 28.11.2021
193 Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 25.11.2021
192 Informační leták MV ČR – akce Milostivé léto 18.11.2021 31.12.2022
191 Zápis č.15 z jednání OZ dne 10.11.2021 13.11.2021 30.11.2021
190 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 25.11.2021 12.11.2021 26.11.2021
189 Obecně závazná vyhláška č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č.2/2021, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.3/2021, o místním poplatku z pobytu
11.11.2021
188 Návrh rozpočtu DSO Pod Horou na rok 2022 4.11.2021
187 Pozvánka na jednání OZ dne 10.11.2021 27.10.2021 11.11.2021
186 Rozpočtové opatření č.12/2021 26.10.2021 31.12.2021
185 Informační leták MŽP ČR – Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy na r. 2022 21.10.2021 31.12.2022
184 Rozpočtové opatření č.11/2021 19.10.2021 31.12.2021
183 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 21.10.2021 7.10.2021 22.10.2021
182 Zápis č.14 z jednání OZ dne 22.9.2021 29.9.2021 12.10.2021
181 Vyhlášení záměru o prodeji části pozemku p.č.873/1, k.ú. Katov u Budislavi (pozemek pro umístění zařízení na likvidaci splaškových vod z objektu manželů Fišerových) + geometrický plán 23.9.2021 13.10.2021
180 Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky 22.9.2021
179 Veřejná vyhláška MZe – Opatření obecné povahy (změna a doplnění), příloha 1 16.9.2021 31.12.2021
178 Oznámení o jmenování členů OVK pro volby do Parlamentu ČR 16.9.2021
177 Rozpočtové opatření č.10/2021 10.9.2021  31.10.2021
 176 Pozvánka na školení – volby do Parlamentu ČR 10.9.2021
175 Pozvánka na jednání OZ dne 22.9.2021 9.9.2021 23.9.2021
174 Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR 7.9.2021
173 Rozpočtové opatření č.9/2021 4.9.2021 31.12.2021
172 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Jč kraje dne 9.9.2021  28.8.2021 10.9.2021
171 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9.10.2021 27.8.2021 10.10.2021
 170 Rozpočtové opatření č.8/2021 24.8.2021  31.12.2021
169 Informace o místě konání a počtu okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021. 19.8.2021 10.10.2021
168 Výzva ÚZSVM nedostatečně určeným vlastníkům nemovitostí + informace 11.8.2021
167 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do PS ČR konané ve dnech 8.-9.10.2021 5.8.2021 10.10.2021
166 Oznámení o konání místního šetření (vyvezení suti, posouzení rizik. stromů)  22.7.2021 31.7.2021
165 Rozpočtové opatření č.7/2021 17.7.2021
164 Náborový leták Policie ČR 12.7.2021 31.12.2021
163 Zápis z jednání OZ dne 23.6.2021 30.6.2021
162 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Jč kraje dne 8.7.2021 28.6.2021 9.7.2021
161 Oznámení – Schválený závěrečný účet DSO Pod Horou za rok 2020 22.6.2021
160 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Jč kraje dne 24.6.2021 15.6.2021 25.6.2021
159 Pozvánka na jednání OZ dne 23.6.2021 15.6.2021 24.6.2021
158 Rozpočtové opatření č.6/2021 10.6.2021
157 Veřejná vyhláška MZe „Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek“
Návrh opatření obecné povahy 
2.6.2021 18.6.2021
156 Rozpočtové opatření č.5/2021 25.5.2021
155 Závěrečný účet obce za rok 2020 12.5.2021 31.12.2021
154 Zápis č.12 ze schůze OZ dne 4.5.2021 10.5.2021 25.5.2021
153 Oznámení o přerušení dodávky el. energie – část obce dne 26.5.2021 7.5.2021 27.5.2021
152 Rozpočtové opatření č.4/2021 21.4.2021 31.12.2021
151 Daň z nemovitých věcí na rok 2021
žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky
veřejná vyhláška FÚ
informační leták  pro poplatníky
leták složenky
22.4.2021 31.5.2021
150 Pozvánka na jednání OZ dne 4.5.2021 22.4.2021 5.5.2021
149 Rozpočtové opatření 3/2021 31.3.2021
148 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020 2.3.2021
147 Rozpočtová opatření 1/2021 a 2/2021 1.3.2021
146 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sest. k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha
24.2.2021
145 Zpráva KÚ Jč kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 23.2.2021
144 Ukončení nařízení Státní veterinární správy ze dne 23.1.2021 a úpravy nařízení ze dne 15.2.2021 (Ptačí chřipka) 22.2.2021
143 Návrh závěrečného účtu DSO Pod Horou za rok 2020 + Přezkum hospodaření za rok 2020 18.2.2021 12.3.2021
142 Úprava nařízení Státní veterinární správy ze dne 23.1.2021 (Ptačí chřipka)
Mapa
15.2.2021
141 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 10.2.2021 24.2.2021
140 Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR 9.2.2021
139 Nařízení Státní veterinární správy – mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky)
Mapa ochranného pásma a pásma dozoru k ohnisku Dlouhá Lhota
 23.1.2021
138 Informace k poplatkům za odvoz odpadu a za psa 15.1.2021 31.12.2021
137 Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2021 – 1, 2
6.1.2021 2.2.2021
136 Rozpočtová opatření č.10/2020č.11/2020 a č.12/2020 31.12.2020
135 Zápis č.11 ze schůze OZ dne 16.12.2020 22.12.2020 7.1.2021
134 Rozpočtové opatření č.9/2020 19.12.2020 31.12.2020
133 Schválený rozpočet DSO Pod horou na rok 2021
Schválený střednědobý rozpočt. výhled DSO Pod horou na období 2022-2025
Rozpočtová opatření č.1 a 2 DSO Pod horou 
18.12.2020
132 Obecné závazná vyhláška obce č.2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o odpadech) 16.12.2020 31.12.2021
131 Schválený rozpočet obce na rok 2021 16.12.2020 31.12.2021
130 Usnesení Vlády ČR o změně přijetí a změně krizového řízení  14.12.2020
129 Rozpočtové opatření č.7/2020 9.12.2020 31.12.2020
128 Pozvánka na jednání OZ dne 16.12.2020 8.12.2020 17.12.2020
127 Usnesení Vlády ČR ze dne 7.12.2020 o přijetí krizového řízení  7.12.2020 13.12.2020
126 Rozpočtové opatření č.8/2020 5.12.2020 31.12.2020
125 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 17.12.2020 4.12.2020 18.12.2020
124 Návrh rozpočtu obce na rok 2021 25.11.2020 11.12.2020
123 Rozpočtové opatření č.6/2020 25.11.2020 31.12.2020
122 Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 3.12.2020 20.11.2020 4.12.2020
121 Usnesení Vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 20.11.2020 12.12.2020
120 Usnesení Vlády ČR ze dne 16.11.2020 o přijetí krizového opatření 17.11.2020
119 Oznámení KÚ Jč kraje, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví o zahájení správního řízení – výjimka – zvláště chráněné druhy živočichů (odchyt a monitoring vlka obecného a rysa ostrovida) 16.11.2020
118 Návrh rozpočtu DSO Pod horou na rok 2021 13.11.2020
117 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Pod horou na období 2022-2025 13.11.2020
116 Usnesení Vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií SARS CoV-2 a přijetí krizového opatření 30.10.2020 20.11.2020
115 Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva Jč kraje pro volební období 2020-2024 dne 3.11.2020 od 10:00. 22.10.2020 3.11.2020
114 Rozpočtové opatření č.1/2020 DSO Pod horou  9.10.2020 31.12.2020
113 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Č. Budějovice – zasílá ke zveřejnění údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících v k.ú. patřících do územní působnosti obce Katov:
0 – průvodní dopis,
1 – informace pro veřejnost,
2 – příloha
3 – výzva
 6.10.2020  31.12.2020
112 Usnesení Vlády ČR, kterým z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR vyhlašuje  nouzový stav od 5.10.2020 na dobu 30 dnů 30.9.2020
111 Zápis č.10 z jednání OZ dne 22.9.2020 27.9.2020
110 Rozpočtové opatření č.5/2020 18.9.2020 31.12.2020
109 Pozvánka na jednání OZ dne 22.9.2020 15.9.2020 23.9.2020
108 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Jč kraje dne 24.9.2020 14.9.2020 25.9.2020
107 Pozvánka na školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů OVK k volbám do Zastupitelstva Jč kraje ve dnech 2. a 3.10.2020 3.9.2020  4.10.2020
106 1. zasedání okrskové volební komise (Katov čp.28) pro volby do Zastupitelstva Jč kraje ve dnech 2. a 3. 10. 2020 3.9.2020
105 Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do Zastupitelstva Jč kraje ve dnech 2. a 3.10. 2020 3.9.2020
104 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 10.9.2020 28.8.2020
103 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Jč kraje ve dnech 2. a 3.10. 2020 21.8.2020
102 Rozpočtové opatření č.4/2020 20.8.2020 31.12.2020
101 Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice JčK č.2/2020 ze dne 17.8.2020 17.8.2020
100 Jednoduché pozemkové úpravy o určení hranic pozemků v k.ú. Katov u Budislavi
průvodní dopis k rozhodnutí
informace k rozhodnutí
rozhodnutí
17.8.2020 1.9.2020
99 Informace o sídle a počtu volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2.-3. řjna 2020 29.7.2020
98 Rozpočtové opatření č.3/2020 30.6.2020 31.12.2020
97 Zápis č.9 z jednání OZ dne 24.6.2020 29.6.2020
96 Schválený závěrečný účet za rok 2019 25.6.2020
 95 Schválený závěrečný účet DSO Pod horou za rok 2019  22.6.2020  
 94 Pozvánka na jednání OZ dne 24.6.2020  9.6.2020  25.6.2020
 93 Opatření obecné povahy Vlády ČR o dočasném znovuzavedení vnitřních hranic ČR od 5.6.2020 do 30.6.2020  5.6.2020  1.7.2020
 92 Závěrečný účet za rok 2019 – návrh
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019
Výkaz zisku a ztrát
Výkaz FIN
Rozvaha
Příloha
 5.6.2020  25.6.2020
 91  Zápis č.8 z jednání OZ dne 13.5.2020  27.5.2020  
 90 Nařízení hejtmanky Jč kraje č.15 ze dne 18.5.2020 o zrušení koordinace provádění opatření k zajištění pohřebních sluižeb na území Jč kraje  18.5.2020  1.6.2020
 89 Pokyn hejtmanky Jč kraje č.31 ze dne 18.5.2020  18.5.2020  1.6.2020
 88 Zveřejnění záměru – pronájem části budovy OÚ k podnikatelské činnosti (hostinská činnost)  18.5.2020   3.6.2020
 87 Rozpočtové opatření č.2/2020  30.4.2020  31.12.2020
 86 Obecně závazná vyhláška č.1/2020, o místním poplatku z pobytu  13.5.2020  29.5.2020
 85 Přílohy usnesení Vlády ČR č.537 ze dne 11.5.2020  11.5.2020  25.5.2020
 84 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 21.5.2020  7.5.2020  22.5.2020
 83 Návrh závěrečného účtu DSO Pod horou za rok 2019
Zpráva o výsledku hospodaření DSO Pod horou za rok 2019
 5.5.2020  19.5.2020
 82  Pozvánka na jednání OZ dne 13.5.2020 v 19:30 hod.  4.5.2020  14.5.2020
 81 Pozvánka na jednání OZ dne 6.5.2020 v 19.30 hod. – POZOR ZMĚNA, JEDNÁNÍ OZ PŘESUNUTO NA 13.5.2020!!!  29.4.2020  
 80 Veřejná vyhláška FÚ Jč kraje ohledně daně z nemovitých věcí na rok 2020
Veřejná vyhláška
Žádost o zveřejnění

Příloha 1 – leták
Příloha 2 – leták, složenky
 27.4.2020  27.5.2020
 79 Rozhodnutí hejtmanky Jč kraje č.2/2020 ze dne 20.4.2020 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí požáru  20.4.2020  
 78 Rozpočtové opatření č.1/2020  31.3.2020  31.12.2020
 77 Rozhodnutí hejtmanky Jč kraje č.1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  9.4.2020  
76 Usnesení vlády ČR č.334 ze dne 30.3.2020 (Sb. zák. č. 142/2020)
Rady, doporučení KŠ JčK – karanténa, izolace
7.4.2020  
75 Přehled opatření vlády vydaných  ke dni 7.4.2020
Zrušení mimořádného opatření (MO) ze dne 6.3.2020 k prodeji OOP tř. FFP3
Ukončení MO ze dne 30.3.2020 ke kontaktním místům veř. správy Czech Point
MO – maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách
MO – omezení pohybu osob s vyjímkami
MO – nařízení k vyčlenění lůžek v krajích a hl.m. Praze
7.4.2020  
74 Nařízení hejtmanky Jč kraje č.9/2020, o koordinaci provádění opatření k zajištění pohřebních služeb na území Jč kraje 6.4.2020  
73 Veřejná vyhláška MZe – Opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020
Veřejná vyhláška OOP
Příloha č.1
Rozdělovník
2.4.2020  
 72 Oznámení starostky ze dne 31.3.2020 – rezignace na post zastupitele p. Michal Junek DiS., nový člen zastupitelstva pí. Bc. Michala Králová  31.3.2020  
71 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ke dni 30.3.2020 – Sbírka zákonů 30.3.2020  
70 Aktuální usnesení vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ve stavu ke dni 27. 3. 2020 27.3.2020  
69 Aktuální usnesení Vlády ČR ze dne 23.3.2020:
Informace k dopadům usnesení vlády č. 274 ze dne 23. 3. 2020 (122/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů
Informace pro obce a kraje k zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
Sbírka zákonů
24.3.2020  
68 Oznámení starostky o nekonání ZO dne 29.3.2020 22.3.2020  
67 Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 18.3.2020 k zajištění koordinace poskytování zdravotnických služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví 18.3.2020  
66 Informace pro obce ve věci konání zastupitelstev a ve věci konání svateb a opatření obecné povahy – přílohy:
Opatření obecné povahy Vlády ČR
Příloha OOP
Pokyn ke konání zastupitelstev
Pokyn pro matriční úřady
16.3.2020  
65 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 13.3.2020  
64 Informace MŠMT k nouzovému stavu 12.3.2020  
63 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 20.2.2020 7.2.2020  21.2.2020
62 Zápis č.7 z jednání ZO ze dne 28.12.2019 30.12.2019  13.1.2020
61 Schválený rozpočet obce na rok 2020 29.12.2019  
60 Schválený rozpočtový výhled na roky 2020-2022 29.12.2019
59 Schválený rozpočet DSO Pod horou na rok 2020 20.12.2019  
58 Pozvánka na jednání OZ dne 28.12.2019 18.12.2019  2.1.2020
57 Obecně závazná vyhláška č.3/2019, o místním poplatku ze psů  12.12.2019  
56 Obecně závazná vyhláška č.2/2019 (komunální odpady)  12.12.2019  
55 Opatření obecné povahy č.1/2015 (změna č.1) – udělení výjimky k lovu bobra evropského – 1, 2, 3 11.12.2019  25.12.2019
54 Rozpočtové opatření č.10/2019 10.12.2019  24.12.2019
53 Zápis č.6 z jednání OZ dne 4.12.2019 6.12.2019  20.12.2019
52 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – opatření obecné povahy (kalamitní situace v lesích) – 1, 2, 3 6.12.2019  31.12.2022
51 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 12.12.2019 29.11.2019  13.12.2019
50 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 27.11.2019  
49 Rozpočtový výhled na roky 2020-2022 – návrh 26.11.2019 15.12.2020
48 Návrh rozpočtu na r.2020 DSO Pod Horou 25.11.2019  
47 Pozvánka na jednání  OZ dne 4.12.2019 22.11.2019  5.12.2019
46 Rozpočtové opatření č.9/2019 10.11.2019  24.11.2019
45 Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 31.10.2019 24.10.2019  1.11.2019
44 Rozpočtové opatření č.8/2019 10.10.2019  24.10.2019
43 Veřejná vyhláška KÚ JčK, odbor reg. rozvoje, ÚP a stav. řádu: Doručení návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje … 1.10.2019  20.11.2019
 42 Zápis č.5 ze schůze OZ dne 21.9.2019 27.9.2019  10.10.2019
41 Pozvánka na jednání OZ dne 21.9.2019 13.9.2019  22.9.2019
40 Rozpočtové opatření č.7/2019 12.9.2019  26.9.2019
39 Oznámení SPÚ o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek – přílohy 1, 2 a 3 17.8.2019  1.9.2019
38 Rozpočtové opatření č.6/2019 12.8.2019  26.8.2019
37 Rozpočtové opatření č.5/2019 12.7.2019  26.7.2019
36 Zápis č.4 ze schůze OZ dne 26.6.2019 3.7.2019  18.7.2019
35 Závěrečný účet za rok 2018 15.6.2019  
34 Pozvánka na jednání OZ dne 26.6.2019 11.6.2019  26.6.2019
33 Výkaz FIN komplet, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha 11.6.2019  26.6.2019
32 Zpráva KÚ Jč kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Katov 11.6.2019  26.6.2019
31 Rozpočtové opatření č.4/2019 10.6.2019  25.6.2019
30 Veřejná vyhláška MŽP s opatřením obecné povahy k odchylnému postupu pro usmrcování kormorána velkého na území Jč kraje:
průvodní dopis
veřejná vyhláška
opatření obecné povahy
příloha
3.6.2019  18.6.2019
29 Schválený závěrečný účet DSO Pod Horou 3.6.2019  17.6.2019
28 Valná hromada DSO Pod horou 3.6.2019 27.5.2019  4.6.2019
27 Rozpočtové opatření č.3/2019 10.5.2019  24.5.2019
26 Oznámení o konání voleb do EP ve dnech 24.-25.5.2019 8.5.2019  25.5.2019
25 Přezkum hospodaření DSO Pod horou a Návrh závěrečného účtu DSO 27.4.2019  11.5.2019
24 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR – Opatření obecné povahy 18.4.2019  31.12.2022
23 Rozpočtové opatření č.2/2019 10.4.2019  24.4.2019
22 Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Tučapy 2.5.2019 10.4.2019  3.5.2019
21 Zápis č.3 ze schůze OZ dne 27.3.2019 2.4.2019  17.4.2019
20 Rozpočtové opatření č.1/2019 26.3.2019  10.4.2019
19 Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019 25.3.2019  25.5.2019
18 Pozvánka na jednání OZ 27.3.2019 13.3.2019  27.3.2019
17 Záměr obce o směně nemovitého majetku ve vlastnictví obce – 1, 2, 3 11.3.2019  28.3.2019
16 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 24. a 25.5.2019 4.3.2019  25.5.2019
15 Veřejná vyhláška MŽP -návrh OOP, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství … 26.2.2019  
14 Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Katov u Budislavi – pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků, rozdělovník, přehled srazů, rozpis účastníků, plná moc 14.2.2019  28.2.2019
13 Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých – Wegschmied Josef 24.1.2019  5.3.2019
12 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu  – Wegschmied Josef 19.1.2019  19.2.2019
11 Rozpočtové opatření č.9/2018 10.1.2019  24.1.2019
10 Schválený rozpočet na rok 2019 3.1.2019  
09 Zápis č.2 ze schůze OZ dne 29.12.2018 3.1.2019  17.1.2019
08 Pozvánka na jednání OZ 29.12.2018 20.12.2018  3.1.2019
07 Návrh rozpočtu 2019 14.12.2018  
06 Rozpočtové opatření č.8/2018 14.12.2018  28.12.2018
05 Zápis č.1 ze schůze OZ dne 21. 11. 2018 26.11.2018  10.12.2018
04 Rozpočtové opatření č.7/2018 14.11.2018  28.11.2018
03 Zápis z ustavující schůze OZ 3. 11. 2018 13.11.2018  27.11.2018
02 Pozvánka na jednání OZ 21. 11. 2018  8.11.2018  22.11.2018
01 Pozvánka na veřejné zasedání ustavující schůze OZ Katov 3.11.2018 23.10.2018  4.11.2018
       
47 Rozpočtové opatření č.6/2018 10.10.2018  24.10.2018
46 Výsledky komunálních voleb 2018 6.10.2018  
45 Rozpočtové opatření č.5/2018 24.9.2018  8.10.2018
44 Pozvánka na jednání OZ 26. 9. 2018 19.9.2018 26.9.2018 
43 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Katov 19.9.2018  7.10.2018
42 Informace o sídle a počtu volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech
5. a 6. října 2018
21.8.2018  5.9.2018
41 Rozpočtové opatření č.4/2018 21.8.2018  4.9.2018
40 Rozpočtové opatření č.3/2018 28.7.2018  11.8.2018
39 Informace o potřebném počtu podpisů na petici pro podporu nezávislých kandidátů pro volby do OZ Katov v říjnu 2018 16.7.2018  
38 Zápis z úvodního jednání – jednoduché pozemk. úpravy v k.ú. Katov u Budislavi 16.7.2018  30.7.2018
37 Informace k volbám do obecního zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018 9.7.2018  23.7.2018
36 Pozvánka na jednání OZ 27.6.2018 19.6.2018 27.6.2018
35 Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Katov u Budislavi – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání 14.6.2018  30.6.2018
34 GDPR pověřenec pro obec Katov 25.5.2018  8.6.2018
33  Rozpočtové opatření č.2/2018 25.5.2018  31.1.2019
32 Oznámení pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu jednoduchých pozemk. úprav v k.ú. Katov u Budislavi 7.5.2018  21.5.2018
31 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jč kraj o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018 27.4.2018  28.5.2018
30 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 24. 4. 2018 11.4.2018 25.4.2018
29 Pozvánka na jednání OZ 28. 3. 2018 20.3.2018  3.4.2018
28 Účetní závěrka za rok 2017 12.3.2018 29.3.2018
27 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 12.3.2018 29.3.2018
26 Schválený závěrečný účet za rok 2016 14.2.2017 30.6.2018
25 Rozpočtové opatření č.1/2018 10.2.2018 31.1.2019
24 Schválený rozpočtový výhled 2018-2020 5.1.2018 31.3.2019
23 Schválený rozpočet na rok 2018 5.1.2018 31.3.2019
22 Návrh rozpočtu 2018 14.12.2017  28.12.2017
21 Návrh rozpočtového výhledu 2018-2020 10.12.2017 24.12.2017
20 Rozpočtová opatření za rok 2017 31.10.2017 13.11.2017
19 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti – Antonín Vyhlídka, r. nar. 1985 5.10.2017  19.10.2017
18 Obecně závazná vyhláška obce Katov č.1/2017, o dodržování nedělního klidu. 28.6.2017 11.7.2017
17 Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Katov u Budislavi 18.5.2017 1.6.2017
16 Přezkum hospodaření za rok 2016 16.3.2017 30.3.2017
15 Schválený závěrečný účet za rok 2016 14.2.2017 30.6.2018
14 Schválený rozpočet na rok 2017 6.2.2017 20.2.2017
13 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 31.12.2016 14.1.2017
12 Daň z nemovitosti na zdaňovací období 2017
dnv_informace_katov_2017
dnv_e-mail_nabidka_2017_111
zadost_e-mail
16.12.2016  30.12.2016
11 Návrh rozpočtu 2017 2.12.2016  16.12.2016
10 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 7. a. 8.10. 2016 1.9.2016  15.9.2016
9 Závěrečný účet za rok 2015 16.6.2016  30.6.2016
8 Závěrečný účet za rok 2015 – komentář 16.6.2016  30.6.2016
7 Prodej pozemku p.č. 356/1 9.2.2016  23.2.2016
6 Návrh rozpočtu 2016 10.12.2016 26.12.2015
5 Rozhodnutí hejtmana Jč kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 24.7.2015 1.10.2015
4 Veřejná vyhláška MŽP 16.7.2015 17.8.2015
3 Závěrečný účet za rok 2014 11.5.2015 25.5.2015
2 Přezkum hospodaření za rok 2014 10.5.2015  24.5.2015
1 Obecně závazná vyhláška č.1/2015, o odpadech 30.3.2015  14.4.2015

+

Comments are closed.