Author Archives: milan

Pozvánka na jednání OZ dne 3.11.2021

Pozvánka s programem zveřejněna zde.

Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 21.10.2021

Oznámení zveřejněno zde.

Zápis z jednání OZ dne 22.9.2021

Zápis zveřejněn zde.

Vyhlášení záměru obce Katov o prodeji části pozemku p.č.873/1, k.ú. Katov u Budislavi

Oznámení zveřejněno zde + geometrický plán.

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR

Zveřejněno zde.

Veřejná vyhláška MZe – OOP (změna okolností při vývoji kalamitního poškození les. porostů)

Zveřejněno zde.

Oznámení o jmenování členů OVK pro volby do Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021

Zveřejněno zde.

Rozpočtové opatření č.10/2021

Zveřejněno zde.

Pozvánka na školení – volby do Parlamentu ČR.

Pozvánka zde.

Pozvánka na jednání OZ dne 22.9.2021

Pozvánka zde.