Author Archives: milan

Schválený závěrečný účet DSO Pod horou za rok 2019

Dokument zveřejněn zde.

Pozvánka na jednání OZ dne 24.6.2020

Pozvánka zde.

Dokumenty o přezkumu hospodaření za rok 2019

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce nebo zde.

Opatření obecné povahy Vlády ČR o dočasném znovuzavedení vnitřních hranic ČR

Dokument zveřejněn zde.

Závěrečný účet za rok 2019

Dokument zveřejněn zde.

Zápis č.8 z jednání OZ dne 13.5.2020

Zápis zde.

Nařízení hejtmanky Jč kraje č. 15 ze dne 18.5.2020 o zrušení koordinace provádění opatření k zajištění pohřebních služeb na území Jč kraje

K nahlédnutí zde.

Pokyn hejtmanky Jč kraje č.31 ze dne 18.5.2020

K nahlédnutí zde.

Zveřejnění záměru – pronájem části budovy OÚ k podnikatelské činnosti (hostinská činnost)

Záměr zveřejněn na Úřední desce.

Obecně závazná vyhláška č.1/2020, o místním poplatku z pobytu

Vyhláška zveřejněna na Úřední desce nebo zde.