Monthly Archives: Prosinec 2020

Rozpočtová opatření č.8, 9, 10, 11 a 12/2020

RO zveřejněna zde.

Obecné závazná vyhláška obce č.2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o odpadech)

Vyhláška zveřejněna zde.

Obnova zeleně 2020

Projekt „Obnova zeleně“ byl realizován za přispění finanční podpory Jihočeského kraje v plakát obnova zeleněroce 2020.20201226_142227 20201226_142127 20201226_142025 20201226_141943 20201226_141926 20201226_141841 20201226_141627

zeleň26122020

Zápis č.11 ze schůze OZ dne 16.12.2020

Zápis zveřejněn zde.

DSO Pod horou – rozpočet, střednědobý výhled, rozp. opatření

Na úřední desce byly zveřejněny tyto dokumenty DSO Pod horou:

Schválený rozpočet na rok 2021
Schválený střednědobý rozpočt. výhled na období 2022-2025
Rozpočtová opatření č.1 a 2

Schválený rozpočet obce na rok 2021

Zveřejněn zde.

Usnesení Vlády ČR o změně přijetí a změně krizového řízení

Zveřejněno zde.

Rozpočtové opatření č.7/2020

Zveřejněno zde.

Pozvánka na jednání OZ dne 16.12.2020

Pozvánka zde.

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového řízení

Zveřejněno zde.