Obecné závazná vyhláška obce č.2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o odpadech)

Vyhláška zveřejněna zde.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.