Blog

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Jč kraje dne 24.6.2021

Oznámení zde.

Pozvánka na jednání OZ dne 23.6.2021

Pozvánka zde.

Veřejná vyhláška MZe „Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek“ a Návrh opatření obecné povahy

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce.

Závěrečný účet za rok 2020

Zveřejněn zde.

Zápis č.12 ze schůze OZ dne 4.5.2021

Zveřejněn zde.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie – část obce dne 26.5.2021

Oznámení zde.

Daň z nemovitých věcí na rok 2021

Veřejná vyhláška FÚ zveřejněna na Úřední desce.

Pozvánka na jednání OZ dne 4.5.2021

Pozvánka zde.

Rozpočtové opatření č.4/2021

Zveřejněno na Úřední desce.

Přistavení velkoobjemového kontejneru

Dne 23.4. 2021 bude na návsi přistaven velkoobjemový kontejner na komunální odpad. Oznámení zde.