Monthly Archives: Srpen 2022

Pozvánka na školení členů OVK Katov

Zveřejněno zde.

Svolání 1. zasedání OVK Katov

Zveřejněno zde.

Jmenování členů OVK Katov

Zveřejněno zde.

P O U Ť 2 0 2 2

plán pouťových oslav 2022

plakát pouť 2022

Oznámení o konání veř. jednání KZ Jč kraje 15.8.2022

Zveřejněno zde.

Informace – volby do ZO Katov + do Senátu Parlamentu ČR

Zveřejněno zde.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Katov

Zveřejněno zde.