Monthly Archives: Duben 2018

Doplnění zápisu z jednání OZ ze dne 28.3.2018

K nahlédnutí zde.

Vyhláška FÚ Jč kraje o dani z nemovitostí na rok 2018

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jč kraj o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018.

Upozornění na platnost obecně závazné vyhlášky obce Katov č.1/2017, o dodržování nedělního klidu

Vážení občané a chalupáři!

Dne 28. 6. 2017 schválilo zastupitelstvo obce Katov obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o dodržování nedělního klidu. Jelikož dochází k jejímu porušování, připomínám Vám její platnost. Touto vyhláškou se zakazuje používat jeden den v týdnu, a to v neděli, techniku způsobující nadměrný hluk (tj. sekačky, pily, křovinořezy apod.).

Chápu chalupáře, kteří se snaží upravovat zahrady a okolí svých domků, ale na druhé straně rozumím i těm, kteří si chtějí alespoň jeden den v týdnu v klidu posedět venku a užívat si volného dne.

Žádám Vás proto, o dodržování výše uvedené vyhlášky.

Děkuji Vám za pochopení.

V Katově, dne 18. 4. 2018

                                                                                                 Jan Vyhlídka, starosta obce Katov

Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 24. 4. 2018

Oznámení zde.