Monthly Archives: Duben 2015

Stavění májky+pálení čarodějnic

Stavění májky na návsi je plánováno dnes na 17.hodinu. Poté bude následovat tradiční pálení čarodějnic za vsí, směrem na Novou Ves – začátek přibližně ve 20:30 hod. Všichni jsou srdečně zváni.

Zápis z jednání OZ

Byl doplněn zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 25.3.2015.

Vyhláška o odpadech

Obec Katov vydává svým usnesením č.1 ze dne 25.3.2015, obecně závaznou vyhlášku č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.

Nové webovky v provozu

Dnešním dnem, tj.24.4.2015, začínají běžet obecní webové stránky, jak bylo zmíněno již v předminulém příspěvku, na adrese www.obeckatov.cz