Vyhláška o odpadech

Obec Katov vydává svým usnesením č.1 ze dne 25.3.2015, obecně závaznou vyhlášku č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.