Monthly Archives: Březen 2022

Rozhodnutí hejtmana č.2_2022 o vyhlášení konce období nebezpečí požárů

Zveřejněno zde.

Rozhodnutí hejtmana Jč kraje č.1/2022 ze dne 28.3.2022 – období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Zveřejněno zde.

Brigáda v lese 16.4.2022

Katovské lesy potřebují Vaši pomoc

Obecní lesy zasáhla v posledních letech velká kůrovcová kalamita. Těžbou vznikly rozsáhlé
holiny, které je potřeba co nejdříve zalesnit. Obec Katov, proto prosí občany a chalupáře o
pomoc při sázení lesních stromků.

Konání společné akce: sobota 16. 4. 2022
Sraz: 7.30 na návsi – ukončení 13.00
Potřebné vybavení: rukavice
Občerstvení zajištěno.
Předpokládanou účast potvrďte telefonicky nebo SMS v termínu 9. – 15. 4. 2022 na tel. 602247255.

Jan Vyhlídka

Bezpečné pálení

Průvodní dopis HZS Jč kraje a seznam pravidel, rad a doporučení k pálení jsou zveřejněny zde.

Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 31.3.2022

Pozvánka zveřejněna zde.

Žádost o pomoc při zajištění ubytování pro osoby přicházející z Ukrajiny

Žádost zveřejněna zde.

Rozpočtové opatření č.2/2022

Zveřejněno zde.

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu (křižovatka Tučapy)

Vyhláška zveřejněna zde.

Zápis z jednání OZ dne 9.3.2022

Zveřejněn zde.

Rozpočtové opatření č.1/2022

Zveřejněno zde.