Monthly Archives: Červen 2022

Dočasná změna pracovní doby – MUDr. Kateřina Jirousová, ordinace Tučapy

Oznámení zde.

Pozvánka na jednání OZ dne 27.6.2022

Zveřejněna zde.

Volby do zastupitelstev obcí – září 2022 – informace o podávání kandid. listin, prohlášení kandidáta, kandid. listina, petice

Zveřejněno zde.

Závěrečný účet za rok 2021

Zveřejněn zde.

Volby do zastupitelstev obcí – září 2022 – stanovení počtu členů zastupitelstva obce

Zveřejněno zde.

Volby do zastupitelstev obcí – září 2022 – stanovení minimálního počtu podpisů

Zveřejněno zde.

Oznámení – komplexní pozemková úprava v k.ú. Katov u Budislavi

Zveřejněno na Úřední desce.

Zápis č.18 z jednání OZ dne 8.6.2022

Zveřejněn zde.

Zveřejnění záměru – pronájem části budovy OÚ k podnikatelské činnosti (hostinská činnost)

Zveřejněno zde.

Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 16.6.2022

Oznámení zde.