Monthly Archives: Březen 2020

Oznámení starostky ze dne 31.3.2020 – rezignace na post zastupitele p. M. Junek DiS., nový člen zastupitelstva pí. Bc. Michala Králová

Zveřejněno zde.

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Leták MŽp zde.

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření – Sbírka zákonů č.51/2020

Zde.

Aktuální usnesení vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ve stavu ke dni 27. 3. 2020

Seznam zde.

Aktuální schválené usnesení vlády ze dne 23.3.2020

Informace k dopadům usnesení vlády č. 274 ze dne 23. 3. 2020 (122/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů

Informaci pro obce a kraje k zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru

Sbírka zákonů

Oznámení starostky o nekonání ZO dne 29.3.2020

Oznámení zde.

Nařízení hejtmanky Jč kraje č. 1/2020

Nařízení zde.

Informace pro obce ve věci konání zastupitelstev a ve věci konání svateb a opatření obecné povahy

Přílohy zveřejněny na Úřední desce nebo zde:
Opatření obecné povahy Vlády ČR
Příloha OOP
Pokyn ke konání zastupitelstev
Pokyn pro matriční úřady

Mimořádné opatření MZd

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 zveřejněno na Úřední desce nebo zde.

Informace MŠMT k nouzovému stavu

Informace zveřejněna na Úřední desce nebo zde.