Informace pro obce ve věci konání zastupitelstev a ve věci konání svateb a opatření obecné povahy

Přílohy zveřejněny na Úřední desce nebo zde:
Opatření obecné povahy Vlády ČR
Příloha OOP
Pokyn ke konání zastupitelstev
Pokyn pro matriční úřady

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.