Monthly Archives: Leden 2021

Nařízení Státní veterinární správy – mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky)

Nařízení Státní veterinární správy – mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) – zde.
Mapa ochranného pásma a pásma dozoru k ohnisku Dlouhá Lhota – zde.

Informace k poplatkům za odvoz odpadu a za psa na rok 2021

Zveřejněno zde.

Informace k dani z nemovitých věcí za rok 2021

Zveřejněno na Úřední desce.