Monthly Archives: Prosinec 2021

Rozpočtové opatření č.15/2021

Zveřejněno zde.

Rozpočtové opatření č.14/2021

Zveřejněno zde.

Zápis č.16 z jednání OZ dne 15.12.2021

Zápis zveřejněn zde.

Oznámení – Schválení rozpočtu DSO Pod Horou na rok 2022

Zveřejněno zde.

Schválený střednědobý výhled na období 2022-2024

Zveřejněn zde.

Schválený rozpočet obce na rok 2022

Zveřejněn zde.

Finanční příspěvky – vrty, DČOV

V záložce Obecní úřad byla přidána sekce Finanční příspěvky, kde jsou zveřejněny podmínky poskytování finanční pomoci při zajištění zásobení pitnou vodou (vrty) a pravidla pro poskytování finančního příspěvku na vybudování DČOV nebo obdobného zařízení k likvidaci odpadních vod včetně aktuálních dodatků.

V případě dotazů se obracejte na zástupce obce.

Leták Finančního úřadu pro Jč kraj – Daň z nemovitých věcí na rok 2022

Leták zveřejněn zde.

Pozvánka na jednání OZ dne 15.12.2021

Pozvánka zveřejněna zde.

Dotace POV 2021

V rámci POV 2021 byla obci Katov poskytnuta dotace Krajského úřadu Jihočeského kraje
ve výši 36.000,- na akci: „Výměna těles veřejného osvětlení v obci“ – plakát zde.