Monthly Archives: Červenec 2018

Rozpočtové opatření RO3-2018

K nahlédnutí v sekci Úřední deska nebo zde.

Informace o potřebném počtu podpisů na petici pro podporu nezávislých kandidátů pro volby do OZ Katov v říjnu 2018

Zveřejněno v sekci Úřední deska nebo zde.

Zápis z úvodního jednání – jednoduché pozemk. úpravy v k.ú. Katov u Budislavi

Zápis zveřejněn v sekci Úřední deska nebo zde.

Informace k volbám do OZ 5. a 6.10.2018

Informace jsou zveřejněny na Úřední desce nebo přímo zde.