Zápis z úvodního jednání – jednoduché pozemk. úpravy v k.ú. Katov u Budislavi

Zápis zveřejněn v sekci Úřední deska nebo zde.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.