Monthly Archives: Srpen 2019

Pouť 2019

Plán pouťových oslav
Plakát na sobotní zábavu

Oznámení Státního pozemk. úřadu …

Oznámení SPÚ o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků včetně lhůty pro uplatnění námitek – dokumenty zveřejněny na Úřední desce.

Rozpočtové opatření č.6/2019

RO 6/2019 zveřejněno na Úřední desce a v sekci Rozpočet.