Oznámení Státního pozemk. úřadu …

Oznámení SPÚ o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků včetně lhůty pro uplatnění námitek – dokumenty zveřejněny na Úřední desce.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.