Nezařazené

Milostivé léto II.

Dokumenty zveřejněny zde.

Zpráva KÚ Jč kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Zpráva zveřejněna na Úřední desce.

Dokumenty o přezkumu hospodaření za rok 2019

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce nebo zde.

Pouť 2019

Plán pouťových oslav
Plakát na sobotní zábavu

Oznámení Státního pozemk. úřadu …

Oznámení SPÚ o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků včetně lhůty pro uplatnění námitek – dokumenty zveřejněny na Úřední desce.

Plánované akce v prosinci 2018

Pozvánka zde.