Monthly Archives: Červen 2020

Rozpočtové opatření č.3/2020

Zveřejněno zde.

Zápis č.9 z jednání OZ dne 24.6.2020

Zápis zveřejněn zde.

Schválený závěrečný účet DSO Pod horou za rok 2019

Dokument zveřejněn zde.

Pozvánka na jednání OZ dne 24.6.2020

Pozvánka zde.

Dokumenty o přezkumu hospodaření za rok 2019

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce nebo zde.

Opatření obecné povahy Vlády ČR o dočasném znovuzavedení vnitřních hranic ČR

Dokument zveřejněn zde.

Závěrečný účet za rok 2019

Dokument zveřejněn zde.