Monthly Archives: Červen 2018

Pozvánka na jednání OZ 27.6.2018

Pozvánka je zveřejněna v sekci Úřední deska a zde.

Pozvánka na úvodní jednání – jednoduché pozemk. úpravy v k.ú. Katov u Budislavi

Pozvánka v sekci Úřední deska nebo zde.

Dětský den 2018

Pozvánka zde.