Monthly Archives: Únor 2021

Zpráva KÚ Jč kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Zpráva zveřejněna na Úřední desce.

Ekonomické výkazy za rok 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sest. k 31.12.2020, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha zveřejněny na Úřední desce.

Ukončení nařízení Státní veterinární správy ze dne 23.1.2021 a úpravy nařízení ze dne 15.2.2021

Dokument zveřejněn na Úřední desce.

Návrh závěrečného účtu DSO Pod Horou za rok 2020 + Přezkum hospodaření za rok 2020

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce.

Úprava nařízení Státní veterinární správy ze dne 23.1.2021

Zveřejněno zde.

Výroční zpráva o poskytování informací dle ákona č.106/1999 Sb.

Zveřejněna zde.

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Oznámení zveřejněno na Úřední desce.