Monthly Archives: Duben 2024

Schválený závěrečný účet za rok 2023

Zveřejněn zde.

Zápis č.11 ze schůze ZO Katov dne 24.4.2024

Zveřejněn zde.

Jmenování zapisovatele OVK Katov pro volby do EP ve dnech 6.-7.6.2024

Zveřejněno zde.

Finanční úřad pro Jč kraj – Daň z nemovitosti na rok 2024

Leták GFŘ pro placení pomocí SIPO
Veřejná vyhláška FÚ pro Jč kraj (hromadný předpisný seznam k nahlédnutí)

Rozpočtové opatření č.3/2024

Zveřejněno zde.

Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 25.4.2024

Pozvánka zde.

Pozvánka na 11. veřejné jednání ZO Katov dne 24.4.2024

Pozvánka zde.

Volby do EP ve dnech 7.-8.6.2024 (oznámení o konání, volební okrsek, min. počet OVK Katov)

Zveřejněno zde.

Návrh závěrečného účtu DSO Pod Horou za rok 2023

Zveřejněn na Úřední desce nebo zde.

Návrh ZÚ za rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání …

Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha + přehled
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023