Návrh ZÚ za rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání …

Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha + přehled
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.