Monthly Archives: Květen 2020

Zápis č.8 z jednání OZ dne 13.5.2020

Zápis zde.

Nařízení hejtmanky Jč kraje č. 15 ze dne 18.5.2020 o zrušení koordinace provádění opatření k zajištění pohřebních služeb na území Jč kraje

K nahlédnutí zde.

Pokyn hejtmanky Jč kraje č.31 ze dne 18.5.2020

K nahlédnutí zde.

Zveřejnění záměru – pronájem části budovy OÚ k podnikatelské činnosti (hostinská činnost)

Záměr zveřejněn na Úřední desce.

Obecně závazná vyhláška č.1/2020, o místním poplatku z pobytu

Vyhláška zveřejněna na Úřední desce nebo zde.

Rozpočtové opatření č.2/2020

Dokument zveřejněn zde.

Přílohy usnesení Vlády ČR ze dne 11.5.2020

K nahlédnutí zde.

Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 21.5.2020

Pozvánka zde.

Návrh ZÚ za rok 2019 a Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Pod horou za rok 2019

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce.

Pozvánka na veřejné jednání OZ dne 13.5.2020 v 19:30 hod.

Z důvodu  rozvolňování  mimořádných opatření v rámci nouzového stavu, kdy bude možné shromáždění většího počtu osob se původně plánované jednání OZ dne 6.5.2020 přesouvá na 13.5.2020 se stejným programem.

Pozvánka zde.