Zveřejnění záměru – pronájem části budovy OÚ k podnikatelské činnosti (hostinská činnost)

Záměr zveřejněn na Úřední desce.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.