Blog

Návrh závěrečného účtu DSO Pod Horou za rok 2023

Zveřejněn na Úřední desce nebo zde.

Návrh ZÚ za rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání …

Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha + přehled
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Rozpočtové opatření č.2/2024

Zveřejněno zde.

Záměr o prodeji části pozemků p. č. 249/24 o výměře cca 58 m2 a p. č. 249/26 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Katov u Budislavi

Záměr zveřejněn zde.

Zápis č.10 ze schůze ZO Katov dne 21.2.2024

Zápis zveřejněn zde.

Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL (Návrh) – vlk obecný

Opatření zveřejněno zde.

Pozvánka na 10. veřejné jednání ZO Katov dne 21.2.2024

Pozvánka zveřejněna zde.

Oznámení o konání veřejného jednání KZ Jč kraje dne 22.2.2024

Zveřejněno zde.

Rozpočtové opatření č.1/2024

Zveřejněno zde.

Veřejná vyhláška – doručení návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje Jč kraje

Vyhláška zveřejněna zde.