Jednoduché pozemkové úpravy o určení hranic pozemků v k.ú. Katov u Budislavi

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.