Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Jč kraje ve dnech 2. a 3.10. 2020

Zveřejněno na Úřední desce nebo zde.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.