Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Č. Budějovice – zasílá ke zveřejnění údaje o nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících v k.ú. patřících do územní působnosti obce Katov

Přílohy zveřejněný na Úřední desce.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.