Vyhlášení záměru obce Katov o prodeji části pozemku p.č.873/1, k.ú. Katov u Budislavi

Oznámení zveřejněno zde + geometrický plán.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.