Záměr o prodeji části pozemků p. č. 249/24 o výměře cca 58 m2 a p. č. 249/26 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Katov u Budislavi

Záměr zveřejněn zde.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.