Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Katov u Budislavi, pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků, 4.3.2019

Dokument ze Státního pozemkového úřadu zveřejněn na Úřední desce.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.