Aktuálně

Rozpočtové opatření č.3/2021

Zveřejněno zde nebo na Úřední desce.

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020

Návrh zveřejněn na Úřední desce.

Rozpočtová opatření č.1 a 2/2021

Zveřejněna na Úřední desce.

Ekonomické výkazy za rok 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sest. k 31.12.2020, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha zveřejněny na Úřední desce.

Ukončení nařízení Státní veterinární správy ze dne 23.1.2021 a úpravy nařízení ze dne 15.2.2021

Dokument zveřejněn na Úřední desce.

Návrh závěrečného účtu DSO Pod Horou za rok 2020 + Přezkum hospodaření za rok 2020

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce.

Úprava nařízení Státní veterinární správy ze dne 23.1.2021

Zveřejněno zde.

Výroční zpráva o poskytování informací dle ákona č.106/1999 Sb.

Zveřejněna zde.

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Oznámení zveřejněno na Úřední desce.

Nařízení Státní veterinární správy – mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky)

Nařízení Státní veterinární správy – mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) – zde.
Mapa ochranného pásma a pásma dozoru k ohnisku Dlouhá Lhota – zde.