Aktuálně

Zápis č.11 ze schůze ZO Katov dne 24.4.2024

Zveřejněn zde.

Jmenování zapisovatele OVK Katov pro volby do EP ve dnech 6.-7.6.2024

Zveřejněno zde.

Finanční úřad pro Jč kraj – Daň z nemovitosti na rok 2024

Leták GFŘ pro placení pomocí SIPO
Veřejná vyhláška FÚ pro Jč kraj (hromadný předpisný seznam k nahlédnutí)

Rozpočtové opatření č.3/2024

Zveřejněno zde.

Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 25.4.2024

Pozvánka zde.

Pozvánka na 11. veřejné jednání ZO Katov dne 24.4.2024

Pozvánka zde.

Volby do EP ve dnech 7.-8.6.2024 (oznámení o konání, volební okrsek, min. počet OVK Katov)

Zveřejněno zde.

Návrh závěrečného účtu DSO Pod Horou za rok 2023

Zveřejněn na Úřední desce nebo zde.

Návrh ZÚ za rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání …

Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha + přehled
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Rozpočtové opatření č.2/2024

Zveřejněno zde.