Aktuálně

Úprava nařízení Státní veterinární správy ze dne 23.1.2021

Zveřejněno zde.

Výroční zpráva o poskytování informací dle ákona č.106/1999 Sb.

Zveřejněna zde.

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Oznámení zveřejněno na Úřední desce.

Nařízení Státní veterinární správy – mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky)

Nařízení Státní veterinární správy – mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) – zde.
Mapa ochranného pásma a pásma dozoru k ohnisku Dlouhá Lhota – zde.

Informace k poplatkům za odvoz odpadu a za psa na rok 2021

Zveřejněno zde.

Informace k dani z nemovitých věcí za rok 2021

Zveřejněno na Úřední desce.

Rozpočtová opatření č.8, 9, 10, 11 a 12/2020

RO zveřejněna zde.

Obecné závazná vyhláška obce č.2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o odpadech)

Vyhláška zveřejněna zde.

Obnova zeleně 2020

Projekt „Obnova zeleně“ byl realizován za přispění finanční podpory Jihočeského kraje v plakát obnova zeleněroce 2020.20201226_142227 20201226_142127 20201226_142025 20201226_141943 20201226_141926 20201226_141841 20201226_141627

zeleň26122020

Zápis č.11 ze schůze OZ dne 16.12.2020

Zápis zveřejněn zde.