Aktuálně

1. zasedání okrskové volební komise (Katov čp.28) pro volby do Zastupitelstva Jč kraje ve dnech 2. a 3. 10. 2020

Zveřejněno na Úřední desce nebo zde.

Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do Zastupitelstva Jč kraje ve dnech 2. a 3.10. 2020

Zveřejněno na Úřední desce nebo zde.

Oznámení o konání veřejného jednání zastupitelstva Jč kraje dne 10.9.2020

Pozvánka zde.

Informace o přerušení dodávky el. energie dne 9.9.2020

Oznámení společnosti E.ON zde.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Jč kraje ve dnech 2. a 3.10. 2020

Zveřejněno na Úřední desce nebo zde.

Rozpočtové opatření č.4/2020

Zveřejněno zde.

Menu doplněno o novou sekci „Dokumenty ke stažení“

Menu webových stránek obce bylo doplněno o novou sekci „Dokumenty ke stažení„, kde je nově možné stáhnout formuláře a tiskopisy (např. o místním poplatku atd.).

Jednoduché pozemkové úpravy o určení hranic pozemků v k.ú. Katov u Budislavi

Dokumenty zveřejněny na Úřední desce.

Oznámení o zpětném odběru spotřebičů značky Samsung

Info zde.

Provozní řád a otevírací doba sběrného místa Dvorce

Zde.